Article about Crocetta

This article was fun to read about Crocetta. He is the best governor Sicily, and perhaps Italy, has had in a long time.  
Sicily’s first openly gay governor wins support with anti-mafia crusade
In less than a year he has already done many changes and working in Sicily is not an easy thing. Especially if you start to clean up on the public offices. Sicilians are a little bit irritated because they thought he is mr. Magic and will create thousand of new jobs. Well, if you do not clean the system first, those jobs would be the same as it has always been. With a cleaner system and with funds that goes to companies and not political friends, also new companies will born and jobs will come. It is not Crocettas job to find a job to a private person in an office.
Crocetta has also experience from abroad and speaks the languages he says he speak. Not like many italian politicians saying that they have an exam from a London university, but do not even speak english. How that could happen, everybody can make their own conclusions about.
Of course he gets alot of media attention, he is very diverse from classical politicians.

What makes vomit the most is that suddenly the catholic church has forgiven him, now when he is a power player in Sicily. And the pope has been here twice.

What is nice is that now the italian government has started to talk about eliminating provinces. Something Sicily did earlier this year. The mayor in Agrigento tried to run the province anyway by hiring new people in the office, but Crocetta just answered him "Why, in May also you are fired!" The eliminating of provinces will take time..
--------------------------------
Svenska

Denna artikel var rolig att läsa om Crocetta. Han är den bästa guvernören som Sicilien, och kanske Italien, har haft efter en lång tid.
Sicily’s first openly gay governor wins support with anti-mafia crusade
Under mindre än ett år har han redan gjort många förändringar och arbeta i Sicilien är inte en lätt sak. Speciellt om du börjar att rensa upp offentliga kontor. Sicilianare är lite irriterade eftersom de trodde att han är Mr. Magic och kommer att skapa tusentals nya jobb. Tja, om du inte rengör systemet först, skulle dessa jobb vara samma som det alltid har varit. Med ett renare system och med medel som går till företag och inte politiska vänner, kommer även nya företag födas och jobben kommer. Det är inte Crocettas jobb att hitta ett jobb till en privatperson i ett kontor.
Crocetta har även erfarenhet från utlandet och talar de språk han säger sig tala. Inte som många italienska politiker som säger att de har en examen från ett London universitet, men talar inte ens engelska. Hur det kunde hända, kan alla göra sina egna slutsatser om.
Naturligtvis får han en massa uppmärksamhet i media, han skiljer väldigt från klassiska politiker.

Vad som ger mest kräk, är att plötsligt har den katolska kyrkan förlåtit honom, nu när han är en makt-spelare på Sicilien. Och påven har varit här två gånger.

Vad är trevligt är att nu den italienska regeringen har börjat prata om att eliminera provinser. Något Sicilien gjorde tidigare i år. Borgmästaren i Agrigento försökte köra provinsen ändå genom att anställa nya människor på kontoret, men Crocetta bara svarade "Varför, i Maj är även du avskedad!" Eliminering av provinserna kommer att ta tid...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *