Let’s take a trip to south Sicily and visit one of the most spectacular places of history and architecture, the Castle of Donnafugata. Just 20 minutes drive from Ragusa through breathtaking landscape filled with olive trees and white stone walls, typical for this area, you reach your destination.

Svenska

L?t oss ta en tur till s?dra Sicilien och bes?ka en av de mest spektakul?ra platserna i historia och arkitektur, Donnafugatas slott. Bara 20 minuters bilresa fr?n Ragusa genom ett fantastiskt landskap fyllt med olivtr?d och vita stenmurar, som ?r typiska f?r detta omr?de, n?r du din destination.
LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Even if this place has a significant meaning in the sicilian history it has remained intact and quite quiet. Not much restaurants in the area; two and a cafe, and few tourist groups comes here. Many parts are built in the 14th century, but traces are to be fins also to the 19th century. Most of the architecture is in barouque and Neo-gothic style. Donnafugata means in italian the woman who fled. The story tells that a woman hid in this castle for escaping a proposal from a powerful king who also aimed to conquer Sicily.

Svenska

?ven om denna plats ?r betydelsefull i den sicilianska historien har den f?rblivit intakt och ganska tyst. Inte mycket restauranger i omr?det; tv? och ett caf?, och n?gra f? turistgrupper som kommer hit. M?nga delar ?r byggda p? 1400-talet, men sp?r har hittats ?nda till 1800-talet. Det mesta av arkitekturen ?r i barock och neo-gotisk stil. Donnafugata betyder p? italienska kvinnan som flydde. Historien ber?ttar att en kvinna g?mde sig i detta slott f?r att undkomma ett frieri fr?n en m?ktig kung som ocks? hade planer att er?vra Sicilien.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

For those who knows the TV Series of Commissario Montalbano may recognize scenes filmed here in Donnafugata Castle where he meets the mafia boss. And also the film Tale of Tales, with Salma Hayek in leading role. The castle inside has the classical baroque details with crowns and even a room of mirrors.

Svenska

F?r dem som k?nner till TV-serien om Commissario Montalbano kan k?nna igen scener fr?n Donnafugata slottet d?r han m?ter maffia bosses. Samt filmen Tale of Tales, med Salma Hayek i huvudrollen. Slottet inuti har de klassiska barockdetaljerna med kronor, till och med ett spegelrum.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Further than that you are in the middle of a silent ragusano countryside where you meet cows in the traffic, peace and calm. What amazes me most is always the same thing when travelling in Sicily, that they no almost nothing with their treasures. Just leave it there and waiting for the phone to call.

Svenska

Inte mer ?n s? ?r du mitt i en tyst ragusansk landsbygd d?r du m?ter kor i trafiken, lugn och ro. Det som f?rv?nar mig mest ?r alltid detsamma n?r man reser p? Sicilien, att de inte alls g?r n?got med sina skatter. L?mna det bara vind f?r v?g och v?nta p? att telefonen ska ringa.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

 

Follow and like: