Castel di Iudica (CT)

Monte Scarpello lies just 40 minutes east from Catania. In this mountain top lived 200 Hermits until 1550 and the population vanished 1800 when the Vatican tax system reached the area. Then bandits stole everything that had some kind of worth. And during 1940 it was under police control to save this historical place. Here they lived in peace because everyone minded their own business, had their own place and own agricultural activity. On the top, approximately 4km from the road, you find a church that is still functioning and where they hold religious fests in the beginning of May each year. The church belong to two municipalities and the aisle in between divides the church to Agira and Castle Iudica. Here you can find leftovers from three munks people still pray to.

We walked all the way up. It is 4 km up-hills and takes about two hours.

Svenska

Monte Scarpello ligger bara 40 minuter österut från Catania. I denna bergstopp levde 200 eremiter tills 1550 och befolkningen försvann 1800 när Vatikanens skattesystem nådde området. Sen stal banditer allt som hade någon form av värde. Och under 1940 var det under poliskontroll för att rädda denna historiska plats. Här bodde de i fred eftersom alla tog hand om sina egna angelägenheter, hade sin egen plats och egen jordbruksverksamhet. På toppen, ca 4 km från vägen, du hittar en kyrka som fortfarande är i funktion och där de innehar religiösa fester i början av maj varje år. Kyrkan tillhör två kommuner och gången  emellan delar kyrkan till Agira och Castel di Iudica. Här kan du hitta resterna från tre munkar som människor fortfarande ber till.
Vi gick hela vägen upp. Det är 4 km uppförsbacke och tar cirka två timmar.

Monte Scarpello 067Monte Scarpello 017Monte Scarpello 022Monte Scarpello 026Monte Scarpello 031Monte Scarpello 037Monte Scarpello 040Monte Scarpello 041Monte Scarpello 042Monte Scarpello 044Monte Scarpello 052Monte Scarpello 054 Monte Scarpello 070

Sicily has so many breathtaking places that offers amazing views over the island and a clear day you can see as far as the eye reaches. But these places are difficult to find and you need to know where they are to visit them, well hidden places. Here is an amazing view from Mongialino.

Svenska

Sicilien har så många fantastiska platser som erbjuder fantastiska utsikter över ön och en klar dag kan du se långt ögat når. Men dessa platser är svåra att hitta och du måste veta var de är för att besöka dem, väl gömda platser. Här är en fantastisk vy från Mongialino.
Mongialino 020Mongialino 026Mongialino 039Mongialino 045Mongialino 047

Standing on the peak, having this majestic land infront of me makes feel alive, fills me with energy and gratitude...it makes me feel reborn! This colorful energetic land of Sicily, filled with colors and rough seasonal changes that makes me feel so small, that makes me feel so lucky, that makes me feel so blessed to be filled with spiritual winds giving me strength to continue on the path I have chosen to walk on. Something holds me here, still I do not know what it is. It is a powerful force I still have to discover. Only thing I can give back is gratitude...

I need some time to just breathe and take it all in...

Svenska

Ståendes på toppen, och ha detta majestätiska land framför får mig att känna levande, fyller mig med energi och tacksamhet...får mig känna pånyttfödd! Denna färgstarka energiska land Sicilien, fylld med färger och starka säsongsmässiga förändringar som gör att jag känner mig liten, gör att jag känner mig så lycklig, som får mig att känna mig välsignad att fyllas med spirituella vindar som ger mig styrka att fortsätta den väg jag har valt att gå på. Någonting håller mig här, ändå vet jag inte vad det är. Det är en mäktig kraft jag fortfarande har att upptäcka. Enda jag kan ge tillbaka är tacksamhet...

Jag behöver en stund att ta in allt...
TourJan 018TourJan 044TourJan 048TourJan 049TourJan 060TourJan 067

Monte Turcisi is just 25 minutes from Catania towards Palermo. It is an old fort where Ermites lived and it was also used for controlling land by greeks as you can see towards Catania, Enna, Syracuse and Agrigento. This fort is dated 500 B.C. and got abandoned around year 1800. It is a very nice hiking destination that offers a magnificent view. Leave the car by the road and walk all the way up.

Svenska

Monte Turcisi ligger bara 25 minuter från Catania mot Palermo. Det är ett gammalt fort där Eremiter bodde och det användes också för att styra markerna av grekerna eftersom man kan se mot Catania, Enna, Syrakusa och Agrigento. Denna fästning är daterad 500 f. Kr och övergas omkring år 1800. Det är ett mycket trevligt utflyktsmål som erbjuder en magnifik utsikt. Lämna bilen vid vägen och gå hela vägen upp.
TourJan 076TourJan 030TourJan 036TourJan 051TourJan 058TourJan 054TourJan 063

Hiking at Monte Turcisi and looking down at one of the Sicily's four biggest citrus districts. It is about 45 km long and 15 km wide. Behind you see Etna, one contributor to best citrus products in the world.

Svenska

Vandrar vid Monte Turcisi och tittar ner på ett av Siciliens fyra största citrus distrikt. Det är ca 45 km långt och 15 km brett. Bakom ser du Etna, en bidragande orsak till de bästa citrusprodukterna i världen.
TourJan 066

Walking around in Sicily it easy to see that the island has a rich history and has been one of the richest areas in Europe. You find hundreds of abandoned residences, castles and forts all over Sicily. It is amazing to walk around in the nature and see traces of what Sicily was once upon a time.

Svenska

När du går runt på Sicilien är det lätt att se att ön har en rik historia och har varit ett av de rikaste områdena i Europa. Du hittar hundratals övergivna bostäder, slott och borgar hela Sicilien. Det är fantastiskt att gå runt i naturen och se spår av vad Sicilien var en gång i tiden.
TourJan 011TourJan 012TourJan 022TourJan 074TourJan 077 TourJan 016