Comiso (RG)

So the ex president of Sicily is in trial for mafia business and other corruption. They ask for ten years in jail. During Lombardos time Sicily has suffered alot; instead of paying un employees they have used the money for parties and expensive vacations. And the funds he has given to his friends instead giving a population a fair chance to the funds.

The Comiso airport has now a functioning line to London and two new routes are planned: Milano and Bergamo. You could already fly to Bruxelles.

Metro plans are going strong; Catania is already in full operation, Palermo will be next and new on the list is also Messina. Crocetta said that it will be a metro in London style.

Svenska

förra presidenten för Sicilien är i rättegång för maffiaaffärer och annan korruption. De begär tio år i fängelse. Under Lombardos tid har Sicilien drabbats av mycket illvilja; istället för att betala arbetslösa, har pengarna använts för fester och dyra semestrar. Och fondmedel har han gett till sina vänner, istället för att ge befolkningen en rättvis chans till fonderna.

Comiso Flygplatsen har nu en fungerande linje till London och två nya linjer planeras: Milano och Bergamo. Du kan redan flyga till Bryssel.

Metro planerna går framåt, Catania är redan i full drift och sen kommer Palermo bli nästa och ny på listan är också Messina. Crocetta sade att det kommer att bli en tunnelbana i London stil.

So, the new president of Sicily, Crocetta, is ready to take the fight for Comiso airport. It is such an embarrassment that a brand new airport built in Comiso can't open and the problem is not in Sicily.
I've always said that we certainly will make every effort to organize and manage this airport with local resources, the Region and the private sector, but the battle still has to be done and I'm sure it could not be a better time because we have a governor that surely has no interest in selling off the airport of Comiso and even the Sicilian Region. - Nello Di Pasquale, ex-mayor of Ragusa, Sicily
-----------------------------------------------
Svenska

den nya presidenten för Sicilien, Crocetta, är redo att ta kampen för Comiso flygplats. Det är en sådan förlägenhet att en helt ny flygplats byggd i Comiso inte kan öppna och problemet är inte på Sicilien.
Jag har alltid sagt att vi säkert kommer att göra allt för att organisera och hantera denna flygplats med lokala resurser, regionen och den privata sektorn, men striden måste fortfarande måste och jag är säker på att det inte kunde vara en bättre tid då vi har en guvernör som säkert inte har något intresse av att sälja ut flygplatsen i Comiso och även regionen Sicilien. - Nello Di Pasquale, fd borgmästare i Ragusa, Sicilien

Well, the last months has happened alot. Been struggling with my residence and finally sorted it out. In Catania the women in the comune didn't understand that I have an income, so I had to call some muscles to help out and now all ok.

Been to Rome to renew my passport, costs about 200 euro to get a swedish passport by the embassy plus travel costs, but now one worry is of my mind. The passport is my most important document and it has to work. A bank lady here broke it...

The airport in Catania has been closed and still is even if the work to improve the pist was supposed to finish two days ago. So all flights goes by Sigonella, the military airport just a stone-throw-away from Catania. This is quite a good example how Sicily works; the media wrote to open Comiso airport, a brand new airport built but not in use as a minister in Rome refuses to sign the last ok. But, population knew that Sigonella is to be the support airport while Catania is closed and that's the way it went. So read media and expect the opposite.

So some weeks after Sigonella was in use, the minister signed a ok for Comiso airport to open in 150 days, so let's see...

The ex-mayor of Ragusa, Nello di Pasquale, refuse to be called by his new title "Onorevole" as he is in the sicilian government now and wrote on his official Facebook page that he is Nello per tutti! = Nello for everybody!

Sicily has a new president Rosario Crocetta. He seems to have more balls than Lombardo as Rosario in one of his first debates on RAI made it clear that companies with registered office in Milano, but pollution Sicily with their production located here, shall pay taxes in Sicily and not in Milano!

Lombardo, Sicily's ex-president, showed up some time ago with a blue eye saying that he fell in his country house, but actually he got beaten up by angry catanesi not far from where I live today.

WindJet seems to sell tickets even if it is officially down. Maybe they got economical back up. Gotta check it up!

Some pics from a rainy Rome

 
Svenska
 
Tja, de senaste månaderna har skett en hel del. Kämpat med min folkbokföring och slutligen ordnades allt. I Catania kommun förstod inte kvinnorna att jag har en inkomst, så jag var tvungen att ringa några muskler att hjälpa till och nu allt ok.

Varit i Rom för att förnya mitt pass, kostar cirka € 200 att svenskt pass av ambassaden samt resekostnader, men nu är en oro ur mitt sinne. Passet är mitt viktigaste dokument och det måste fungera. En bank dam tog sönder den...

Flygplatsen i Catania har stängts och är ännnu fast arbetet med att förbättra pisten skulle avslutas två dagar sedan. alla flygningar går via Sigonella, den militära flygplatsen bara ett sten-kast-bort från Catania. Detta är en ganska bra exempel på hur Sicilien fungerar, media skrev att de skulle öppna Comiso flygplats, en helt nybyggd flygplats, men som inte används eftersom en minister i Rom vägrar att underteckna sista ok. Men befolkningen visste att Sigonella blir stöd flygplatsen medan Catania är stängd och så blev det. Så läs media och förvänta dig motsatsen.

 
några veckor efter Sigonella var i bruk, undertecknade ministern ett ok för att öppna Comiso flygplats inom 150 dagar, så låt oss se...
 
Ex-borgmästaren i Ragusa, Nello di Pasquale, vägrar att kallas sin nya titel "Onorevole" eftersom han är i den sicilianska regeringen nu och skrev hans officiella Facebook-sida att han är Nello per tutti! = Nello för alla!
 
Sicilien har en ny president Rosario Crocetta. Han verkar ha mer balls än Lombardo eftersom Rosario i en av sina första debatter via RAI klargjorde att företag med säte i Milano, men förorenar Sicilien med sin produktion finns här, ska betala skatt på Sicilien och inte i Milano!
 
Lombardo, Sicilien ex-president, visade upp en tid sedan med ett blå-öga sägandes att han föll i sitt hus på landet, men i själva verket fick han stryk av arga catanesi inte långt från där jag bor idag.
 
Windjet verkar sälja biljetter även om de officiellt är nere. Kanske de fick ekonomisk backup. Ska kolla upp det!

Jag glömde att säga att för några månader sedan besökte vi en underbar utställning i Comiso, kallad Fiera Emaia. Alla typer av företag visade sina produkter. Mest intressant var ett företag, Maximus, vänner som gör alla typer av underbara skapelser du kan se i den andra bilden.
------------------------------------------------
Eng: I forgot to tell you that some months ago we visited a wonderful exhibition in Comiso, called Fiera Emaia. All kinds of companies showed their products. Most interesting was a company, Maximus, friends that make all kinds of wonderful creations you can see in the second photo.

2 Comments

Bara 10 minuter från Ragusa står en nybyggd flygplats stängd. Flygplatsen i Comiso. Det har varit många turer med denna flygplats. Men nu har Ryanair visat intresse för flygplatsen.

Hoppas verkligen att det blir så.
-------------------------------------------------
Eng: Just 10 minutes from Ragusa a newly built airport is closed. The airport of Comiso. There have been many problems to open the airport. But now, Ryanair has shown interest.

I really hope that it will be them.

8 Comments

Tocco Doro är en chic restaurang i Comiso. Ett gammalt lagerhus som byggts om där de sparat murarna i inredningen.

Det första som möter en i entren är en liten insyn i köket. Det här gillas. Med öppet kök betyder det att de inte har något att dölja.

Förrätt

Inkluderar huvudrätten

Efterrätt
Adress: Corso Vittorio Emanuele 1, Tel: 0932-968211, hemsida

4 Comments

Aeroporto di Comiso (källa: rhlaville.it)
I Comiso, 15 km från Ragusa, står en tom flygplats. Den är nybyggd, men inte i bruk. Tanken med flyplatsen är att avlasta Fontanarossa i Catania. Öppnandet har hamnat i ett byråkratiskt träsk. Nu börjar fingrar pekas mot Berlusconi, eftersom flygplatsen inte tagits upp på den nationella intresse listan. Det behövs bara ett sista tillstånd, så kan miljardbygget tas i bruk.

Flygplatsen har stor betydelse för den ekonomiska och kommersiella utvecklingen på Sicilien. Nu har ett flertal sicilianska politiker skrivit protestbrev till regeringen, där de även understryker med att inte be om mer pengar utan skriver för ett öppnande av flygplatsen.

Flygplatsen skulle ha öppnat i våras.

Hemsida: Aeroporto di Comiso (Google översättning till Eng. finns)

-------------------------------
Min undran är: Om Berslusconi är så villigt att lösa södra Italiens problem, varför sätts inte flygplatsen igång?

Källa: aeroportodicomiso.it, La Sicilia