Jojo Jobbar

Leave a reply

Amazing Savoring Italy made a podcast with me about Sicily, working in Sicily, living in Sicily, Sicilian agriculture and being a swedish female entrepreneur in Sicily....and much more.You find the interview HERE.

Leave a reply

Since living in Catania I have seen some of the famous classical sicilian issues and one was to get a new VAT number registered. I started to get very much delayed that also made some damages on my planned activity and got no assistance at the IRS in Catania. So I was also thinking about moving abroad to get all in order. By time I did figure out everything myself and managed to register the VAT online some time ago. Last visit to IRS office in Catania I decided to ask the IRS directors contact details and those I got with a ironic smile on their faces. I wrote an non-accusing e-mail to him explaining what has happened, names of people I met in the offices who refused to help me and said that there are sicilians in our countries who gets the service they have the right to get as EU citizens, and we have the same rights here in Sicily. I did not expect any answer back. But he did answer! Then I got to meet him and his colleague personally in their offices and they did explain in a very professional way how I have to proceed with the paperwork and also got good advices. Now I know what I have to do with present and planned activties and how to keep myself updated! Thank you!

Svenska

Sedan jag bott i Catania har jag sett några av de kända klassiska sicilianska problemen och ett var att få ett nytt momsnummer. Jag började bli väldigt mycket försenad som också skadade min planerade verksamhet och fick ingen assistans hos Skatteverket i Catania. Så jag funderade också på att flytta utomlands för att få allt i ordning. Men med tiden lyckades jag lista ut allt själv och lyckades registrera momsnumret på nätet för en tid sedan. Senaste besöket hos Skatteverket i Catania bad jag om direktörens kontaktuppgifter och de fick jag med ett ironiskt leende på deras ansikten. Jag skrev ett icke-anklagande e-post till honom som förklarade vad som hänt, namn på människorna jag träffat på kontoren som vägrade att hjälpa mig och sa att det finns sicilianarna i våra länder som får den service de har rätt att få som EU medborgare, och vi har samma rättigheter här på Sicilien. Jag förväntade mig inte något svar tillbaka. Men han svarade! Sen fick jag träffa honom och hans kollega personligen på sina kontor och de förklarade på ett mycket professionellt sätt hur jag måste fortsätta med pappersarbetet och fick också goda råd. Nu vet jag vad jag har att göra med nuvarande och planerade aktiviteter och hur jag kan hålla mig uppdaterad! Tack!

2 Comments

Berlin is an interesting city, not the most beautiful one in the world, but with such energy that keeps you coming back. Berlin is a city with a heavy history told in an easy way, where shopping is culture, where you find organic breakfast and the young artist tries to sell the newest art ideas in the coffee bar around the corner. Berlin changes all the time....

Svenska

Berlin är en intressant stad, inte den vackraste i världen, men med sådan energi som får dig att komma tillbaka. Berlin är en stad med en tung historia berättad på ett enkelt sätt, där shopping är kultur, där du hittar ekologisk frukost och den unge konstnären försöker sälja de nyaste konstidéerna i kaffebaren runt hörnet. Berlin förändras hela tiden...

Londra-Berlino 095Londra-Berlino 096Londra-Berlino 100Londra-Berlino 103Londra-Berlino 105Londra-Berlino 122Londra-Berlino 130Londra-Berlino 133Londra-Berlino 134Londra-Berlino 136Londra-Berlino 138Londra-Berlino 140Londra-Berlino 142Londra-Berlino 143Londra-Berlino 148Londra-Berlino 149

3 Comments

This orange variety is called Tarocco and is my favorite orange of them all. It is a red orange in Sicily, but seen as a white orange in Europe. It has the perfect combination between the white and red orange.

Svenska

Denna apelsinsort heter Tarocco och är min favorit apelsin av dem alla. Det är en röd apelsin på Sicilien, men ses som en vit apelsin i Europa. Den har den perfekta kombinationen mellan den vita och röda apelsinen.

1 004

Leave a reply

Walking in the sicilian orange farms is like walking in a forest of gold trees. I love this time of year in Sicily when the citrus districts are filled with orange and yellow balls.

Svenska

Att gå i de sicilianska apelsin farmarna är som att gå i en skog av guld. Jag älskar denna tid av året då citrus distrikten är fulla utav orange och gula bollar.
TourJan 003TourJan 004TourJan 005

2 Comments

It is a bit chaotic in Sicily now, both national protest that stops regular logistics and Etna is very active again and we got a small earthquake.

Svenska

Det är lite kaotiskt på Sicilien nu, både nationell protest som stoppar regelbundna logistik och Etna är mycket aktiv igen och vi fick en liten jordbävning.

Etna 004

Photo taken from our terass

2 Comments

Italy has started to boil and the center is in Torino where the protests has escalated and also got violent. Italians had enough now. It is though good that they did not block all the roads as the damage would only effect the italians themselves. The italian transport organisation has a political meeting this week, with Berlusconi, and Alfano was on TV last night warning the italians that the police will protect official buildings, but then on TV they showed many clips where the police has took off their helmets for solidarity and did not stop the protesters.

So is this a protest or a revolution seems to be seen. Logistics is rolling anyway, have not yet heard of any disturbing elements from the producers as we have goods going these days to north Europe from Sicily.

Italians deserves a much better government and a better system.

Svenska

Italien har börjat koka och centrum ligger i Torino, där protesterna har trappats upp och blivit också våldsamma. Italienarna har fått nog nu. Det är dock bra att de inte blockerar alla vägar eftersom skadan endast skulle påverka italienarna själva. Den italienska transportorganisationen har ett politiskt möte denna vecka, med Berlusconi, och Alfano var på TV igår kväll och varnade italienarna att polisen kommer att skydda offentliga byggnader, men sen TV visade de många klipp där polisen hade tagit av sina hjälmar för solidaritet och inte stoppade demonstranterna.
är detta en protest eller en revolution kommer vi att se. Logistiken rullar i alla fall, ännu inte hört talas om några störande element från producenterna eftersom vi har varor som går dessa dagar till norra Europa från Sicilien.
Italienarna förtjänar en mycket bättre regering och ett bättre system.

2 Comments

Some time ago I bought an online service where I can communicate all business happenings with one mail communication to all authorities. I can also now register VAT numbers for other people and much more. The assistance works great also by mail and I do not have to run from one office to another to get information, leave and get documents. I sign all documents and even legalize offers with a personal siganture. The service costs only about 70€ for three years and works great! This is the most intelligent system I ever seen and it is the italian chamber of commerce who has developed it. It takes some time to understand how it works, but I guess it is the same with all new things.

Time and cost saving = me like! 🙂 And I do not need to pay a commercialista either.

Svenska

För en tid sedan köpte jag en online-tjänst där jag kan förmedla alla affärshändelser med en mailkommunikation till alla myndigheter. Jag kan också nu registrera momsregistreringsnummer för andra människor och mycket mer. Assistansen fungerar bra även med mail och jag behöver inte åka från ett kontor till ett annat för att få information, lämna och dokument. Jag signerar alla dokument och till och med legaliserar offertar med en personlig signatur. Tjänsten kostar bara ca 70 € för tre år och fungerar bra! Detta är den mest intelligenta systemet jag någonsin sett, och det är den italienska handelskammaren som har utvecklat den. Det tar lite tid att förstå hur det fungerar, men jag antar att det är samma sak med alla nya saker.


Tid-och kostnadsbesparing = jag gillar! 🙂 Och jag behöver inte betala en commercialista heller.

Leave a reply

So today should have started a national transport strike, but no one knows it the strike has started or not. Waiting for an answer as we have good on the road. Some cities has banned the Forconi strike because they create just damage for producers and consumers. No one goes to Rome with the message.

Svenska

Så idag skulle ha startat en nationell transportstrejk, men ingen vet om strejken har startat eller inte. Väntar på svar eftersom vi har gods på vägen. Vissa städer har förbjudit Forconi strejken eftersom de skapar bara skada för producenter och konsumenter. Ingen åker till Rom med budskapet.