Jojo Travelling

2 Comments

It all starts tuesday when the flight from Catania to Barcelona was late and I was sure to miss my connection flight to Bruxelles. But I arrived to the terminal 20 min before departure to Bruxelles and ran from one gate to another. 8 min before departure I was sitting on the plane from Barcelona to Bruxelles. Of course my bag was left in Barcelona. I arrived to Bruxelles and made a PIR report. Problem was that my winter clothes were in my missing luggage so I had only a scarf and a sweater, but in my hand luggage extra change until the bag comes. The Lost & Found never works well in any airport and it was hard to get updated of the situation and I really needed the bag because Thursday I had to leave to London at 6 am. After many pushing mails my bag finally arrived Wednesday at 7:30 pm. My plans for wednesday were cancelled as they said a totally different time for the arrival for the bag. Thursday early morning we leave the apartment for London in good time to take the speed train to London.

We take the tram and it is the first time in eight years in my friends life the tram drives the wrong way. And now we start to be stressed because if we do not check in 30 minutes before departure, we loose our tickets and new last minute tickets for the train costs approximately 300 euro each. We jump out of the tram and try to find a new. We call a taxi but it is 25 minute waiting time (in Bruxelles!!!). Finally we are on the tram, but during the trip already late for check in, but we decided to run there anyway to see what happens. We stand in line nine minutes before departure and get checked in anyway. When we passed we saw that luckily we were in the business line and the girl did not check our type of ticket so we got on the train three minutes before departure. And I even had the time to by breakfast for us to eat on the train! It took about 30 minutes before we started to laugh and be able to talk again.

Friday I have a visit booked at a customers warehouse west of London and have to take a train there. We have the hotel in the Belgravia area and had to be at Paddington station at 09:20. So I leave the hotel two hours before departure time because if something would happen, I have good time to arrive to the trainstation in some other way. I am on the metro safe a sound, but suddenly the metro stops at a station and I did not hear exactly why. But I knew something was wrong so I decided to jump out and take a taxi. To get a taxi on the streets of London is not easy. I run on the street to find a taxi point and finally find a hotel and grab a taxi there. I communicate to the driver that I have to be at Paddington station in 40 minutes. He says I am out of my mind because they do road work in the whole Paddington area and the traffic is a mess. But if I want to chance it, he will do his best. He askes me if he shall take the narrow road or the main road, because if we are lucky the narrow road moves and is faster. But if we get stuck, then it is over. I tell him to take the narrow road. Narrow road went well and arrived to the station 12 minutes before departure time. When I was about to pay, his card machine did not work and I did not have pounds on me, just euros. So he accepted to take euros and he got my phone number if it shows to be less than the fare, he just calls me and we meet so I can pay the rest. But he got three pounds more. I run to the station and I am there eight minutes before departure. But I can not find the train! I go to the ticket office and they say that the train is cancelled and I have to take the next one. Then I start to laugh and the cashier looked eased because I was not angry as the other passangers. She asked me why and I told her shortly about all the happenings with my trip. I took the next train and postponed the meeting with the client. After this the rest of seven week trip went very well!

Story of my life!

Svenska

Det hela börjar tisdag när flyget från Catania till Barcelona var sent och jag var säker på att missa anslutningflyget till Bryssel. Men jag kom till terminalen 20 min före avgång till Bryssel och sprang från en gate till en annan. Åtta min innan avgång satt jag på planet från Barcelona till Bruxelles. Naturligtvis var min väska kvar i Barcelona. Jag kom till Bryssel och gjorde en PIR-rapport. Problemet var att mina vinterkläder var i mitt saknade bagage så jag hade bara en halsduk och en tröja, men i mitt handbagage extra ombyte tills väskan kommer. Lost & Found fungerar aldrig bra på någon flygplats och det var svårt att få uppdatering om situationen och jag behövde verkligen väskan eftersom torsdag skulle jag till London 06:00. Efter många påfrestande mail kom min väska slutligen onsdag kl 19:30. Mina planer för onsdag ställdes in då de sade en helt annan tid för ankomst för väskan. Torsdag tidigt på morgonen lämnar vi lägenheten, i god tid för att ta snabbtåget till London.

Vi tar spårvagnen och det är första gången på åtta år i min väns liv spårvagnen kör fel. Och nu börjar vi bli stressade , eftersom om vi inte checkar in 30 minuter före avgång, förlorar vi våra biljetter och nya sista-minuten-biljetter för tåget kostar cirka 300 euro. Vi hoppar ut ur spårvagnen och försöker hitta en ny. Vi ringer en taxi, men det är 25 minuters väntetid (i Bryssel!!!). Äntligen är vi på spårvagnen, men under resan redan sena för incheckning, men vi bestämde oss för att springa dit för att se vad som händer. Vi står i kön nio minuter före avgång och får checka in ändå. När vi passer ser vi att lyckligtvis stod i businesskön och kvinnan inte kontrollerade vår typ av biljett så vi var på tåget tre minuter före avgång. Och jag hade även tid att handla frukost till oss att äta på tåget! Det tog ca 30 minuter innan vi började skratta och kunna prata igen.

Fredag har jag ett besök bokat på en kunds lager väster om London och måste ta tåget dit. Vi har hotellet i Belgravia området och skulle vara på Paddington station vid 09:20. Så jag lämnar hotellet två timmar före avgångstid för om något skulle hända, har jag god tid att komma fram till tågstationen på något annat sätt. Jag är på tunnelbanan lugnt och stilla, men plötsligt stannar tunnelbanan vid en station och jag hörde inte exakt varför. Men jag visste att något var fel så jag bestämde att hoppa ut och ta en taxi. För att få tag på en taxi på Londons gator är inte lätt. Jag springer på gatan för att hitta en taxipunkt och slutligen hittar ett hotell och tar en taxi. Jag meddelar föraren att jag måste vara på Paddington station om 40 minuter. Han säger att jag är galen eftersom de har vägarbeten i hela Paddington området och trafiken är en enda röra. Men om jag vill chansa kommer han att göra sitt bästa. Han frågar mig om han ska ta den smala vägen eller huvudvägen, eftersom om vi har tur rör sig den smala vägen och är snabbare. Men om vi fastnar, då är det över. Jag ber honom ta den smala vägen. Smala väg gick bra och kom till stationen 12 minuter före avgångstid. När jag var på väg att betala fungerade inte kortmaskinen och jag har inte pounds på mig, bara euro. Så han accepterar att ta euro och han fick mitt telefonnummer om det visar sig vara mindre än priset, han kan bara ringa mig och vi träffas så jag kan betala resten. Men han fick tre pounds mer. Jag kommer till stationen och är där åtta minuter före avgång. Men jag kan inte hitta tåget! Jag går till biljettkassan och de säger att tåget är inställt och jag måste ta nästa. Sedan börjar jag skratta och kassören såg lättad ut eftersom jag inte var arg som andra passagerare. Hon frågade mig varför och jag berättade till henne kort om alla händelser med min resa. Jag tog nästa tåg och sköt upp mötet med klienten. Efter detta gick resten av sju veckorsresan mycket bra!

Typiskt mitt liv!

It is one of the biggest operations in Swedish industrial history when the most northern city in Sweden will be moved because of the ore industry. The ore that comes from Kiruna is one of the strongest in the world and most of it gets exported to China. You see the mine on the left side with the big blue sign and on the right side the city center with the red old church, municipality and shops. The area inside the red tape is in the risk zone and will be moved first more below as you can see in the second picture.

Second photo: In the area where you see two blue signs on the right will be the new place for a new town municipality. The buildings body will be completely new, but the clock tower will remain and but on the new buildning. The church will also be moved as saved as it is. Contructions of new buildnings and neighborhoods has already started. New municipality will have a round form.

On the third photo you can see the size of the mine above and how large the ore body is under the earth. If you visit Kiruna do not miss the daily guided half day tour to the mine. It is an amazing experience.

The move of my lovely home town will take approximately 55 years. Everything to get the good iron under the city!

20161229_204938_resized20161229_204957_resized20161229_205119_resized

Svenska

Det är en av de största operationerna i svenska industrihistorien när den nordligaste staden i Sverige kommer att flyttas på grund av malmindustrin. Malmen som kommer från Kiruna är en av de starkaste i världen och det mesta exporteras till Kina. Du ser gruvan på vänster sida med den stora blå skylten och på höger sida stadens centrum med den röda gamla kyrka, kommunen och butiker. Området innanför röda linjen är i riskzonen och kommer att flyttas först neråt som du kan se i den andra bilden.

Bild 2: I det område där du ser två blå skyltar till höger kommer att bli den nya platsen för stadshuset. Byggnaden kommer att vara helt ny, men klocktornet kommer att monteras på de nya byggnaden. Kyrkan kommer också att flyttas och bevaras som den är. Konstruktionen av nya stadshuset och bostadsområden har redan börjat. Nya stadshuset kommer att ha en rund form.

På den tredje bilden kan du se storleken på gruvan ovan och hur stor den är under jorden. Om du besöker Kiruna missa inte den guidade halvdagsturen till gruvan. Det är en fantastisk upplevelse.

Flytten av min underbara hemstad kommer att ta cirka 55 år. Allt för att få tag på malmen under staden!

1 Comment

So it is time to leave Sicily for couple of weeks. Travelling to several countries for friends and work, then home to Lapland to spend some time with family. It will take me approximately a week to stop cheek kissing people and start greeting with the hand. People will have a smile on ther face as I speak swedish with italian hand gestures. I need lots of patience in the traffic as it goes slower and people respect the traffic rules. And I have to remember to pay the bill in restaurants and bars (not just stand up and leave), as in Sicily I have paid only twice in eight years. Men usually pays here. So see you next year in Sicily again!

Svenska

Så det är dags att lämna Sicilien för några veckor. Ska resa till flera länder för vänner och arbete, sedan hem till Lappland för att tillbringa tid med familjen. Det tar mig ungefär en vecka att sluta kindpussa människor och börja hälsa med handen igen. Människor kommer att ha ett leende på sina ansikten då jag talar svenska med italienska gester. Jag behöver massor av tålamod i trafiken då det går långsammare och folk respekterar trafikreglerna . Och jag måste komma ihåg att betala notan på restauranger och barer (inte bara ställa mig upp och gå), eftersom på Sicilien har jag betalat endast två gånger på åtta år. Männen betalar vanligtvis här. Så vi ses nästa år på Sicilien igen!
20161126_145756_resized

4 Comments

Bara på engelska kära svenskar, använd Google för översättning

I felt very safe travelling alone in Israel and followed the security rules given by the swedish embassy and also my local friends. I went to Jerusalem to visit all the places we have heard of and seen in the news. I went by bus from Tel Aviv and in Jerusalem took a taxi to the old city of Jerusalem. I was recommended not to take the tram nor bus as there was recently two stabbings on two jewish men in the new tram. Please go early because in the morning it is nice to walk almost alone here.

The old town is divided in Christian, Jewsih, Orthodox and Arabic area. The arabic area was closed for visitors and the guards could not tell for how long, but I got to see the other areas. The old city is filled with markets, religious places, restaurants ecc. It is a perfect vision how a world could live in peace side by side with different religions, but unfortunately that is not the case.

IMG_3019IMG_3020

The most famous wall in the world, The Western Wall, also called the Wailing Wall. It is an amazing feeling having my own hand touching so much history.  Women and men are of course divided here (every religion is good dividing people), but it was an experience to see so devoted people.

IMG_3021IMG_3024IMG_3028IMG_3030IMG_3031IMG_3036

In the Christian area you can visit the place where they say Jesus is buried. It is inside the Church of the Holy Sepulchre

20151113_112530IMG_3034

From the David Tower by the Jaffa Gate you get an amazing view over the Old Town and also the modern part of Jerusalem, all the way over to the Mount of Olives. A strange thing I saw from there was the swedish flag at the Swedish Christian Study Center.IMG_3018IMG_3038IMG_303720151113_114258IMG_3039

 

1 Comment

Only in English - Endast på engelska denna gång. Klipp länken, gå in på Google translate, klistra in och få en ok översättning på svenska 🙂

I decided to make one dream trip come true and went to Israel to see the country with my own eyes. I went there with atheist eyes and free political mind. I also bought several books about Israel because many of the authors somehow manage to sneak in their point of view with religion and politics, so having couple og versions with you, you get different perspectives.

I started the first day in Tel Aviv, the city is a great example that shows how different Israel really is and you meet people from all over the world. I started my walk from Rabin square towards Rothschild Boulevard: IMG_2973
IMG_2975

And passed the house where Israels independency was declared 1948:

IMG_2977

Then I turned towards Carmel Market where also the city changed rapidly:

IMG_2978IMG_2982

Here I found a 2 euro Falafel in a hole in the wall before I started my walk toward the oldest jewish area in Israel, Neve Tzedek.

IMG_2983

Neve Tzedek became my favorite area in Tel Aviv where modern houses blends with old houses and sky scrapers fills the sky. No one is moved away because the modern world is growing.

IMG_2985IMG_2986IMG_2987IMG_2988

Then I walked to the famous Jaffa area, it is the so called Middle East of Tel Aviv and has became an artistic area. Here I also saw why many people, who has visited this country, says Israel is the only true democracy in the world. While the mosque let their prayer echo in the neighborhood, a man dressed in typical jewish clothes passed it and just by the corner tourists were having a beer.

IMG_2993IMG_2994IMG_2998IMG_2999

From this area I jumped on the city tours bus that took three hours and completed the tour, passing the Sorona area with amazing restaurants and shops, to the unversity area with a great view over Tel Aviv:

IMG_3002IMG_3010

Then I jumped off the bus by the luxury hotels by the beach and show no fear just going straight into one of the hotels, passed the guard like I been living there since days, found the elevators to get a great shot over the most famous beach areas in the world. Pushed the highest number in the elevator, got into a fancy lounch bar and thought what the heck, I order some champange a buffet so no one askes questions. The problem was when I wanted to pay, they said it was free for guests and I felt so ashamed and could not say I just got in for the view so I left as tip what I managed to figure out what champange and afternoon buffet costs in places like this. But I got nice shots and left a superhappy waiter behind:

IMG_3013
IMG_3015

Tel Aviv is one of the most fashinating cities I ever visited and never felt so safe in my life.

More Israel to come...

5 Comments

Kiruna, Lapland (Sweden) is where I am born. I left Lapland when I was 15 years old to study fashion. Lapland has many natural ecosystems where the nature and animals live together. You can still drink the water in many lakes and rivers. During our stay we went with dog sled and visited the Icehotel in Jukkasjärvi. It was very exotic for hubby to see a totally different world. Right now the area is in a period kalled Kaamos which means that the sun does not rise for approximately one month. We were there just days before and enjoyed some sun for 2,5 hours.

The Icehotel was in construction. They fly in different artists from all over the world and they make their ice rooms according to their ideas. The suite in the Icehotel costs this year 1,300 euro/night and champagne is served in ice glasses. The waiting list is two years for the room.

I miss Lapland, it is such a unique place.

P1130458P1130462P1130467P1130469P1130471P1130472P1130473P113047620141128_112617JK20141128_11344020141128_11373320141128_114104

2 Comments

Copenhagen is the capital of Denmark and you reach Sweden in just couple of minutes by train. We stayed three days in Copenhagen, I for work and hubby as a tourist.
P1130403
Ströget by night. Main city empty of people in the evening. But here you find cosy retaurants and bars. It is the main shopping street and you see the high life standard of Copenhagen because it is filled with high class design shops.
P1130406P1130407P1130409
Copenhagen is a city for bikers. This is the bike parking by the central station. People take the bike no matter what weather and the city is calm thanks to less car traffic.
P1130410
Pengebar = Moneybar. A fun ATM in the city.

Istegdade below is a calm street by day, but by night is is a party street. Shortly to say here you can have sex, get drunk as hell and wake up with a tattoo you do not remember buying.

P1130411
P1130412P1130414P1130415P1130416
This is by the side entrance to Cristiania. We were not allowed to take photos inside the area, but it was nice to visit Cristiania and see the reality.
P1130421P1130420

P1130425
Nyhavn is one of my favorite places. It is a beautiful area in central Copenhagen filled with pubs. Here you can sit outside all year around.
P1130424P1130428P1130426P1130429
I guess christmas started officially in Copenhagen. This is a hotel covered with lights!