Mineo (CT)

Sometime ago we visited a place called Borgo Tinto, The Colored Fort. This fort was not colored with normal color, it was a place for a battle and the area was colored with blood. Om my lap on the last photo you see ceramics findings from the african era (black) and greek era (red).

Svenska

Ett tag sedan besökte vi en plats som heter Borgo Tinto, Det Färgade Fortet. Detta fort var inte färgat med vanlig färg, det var en plats för en kamp och området blev färgat med blod. På mitt knä på den sista bilden du ser keramik fynd från afrikanska eran (svart) och grekiska eran (röd).
Maj 031Maj 032Maj 030

We visited the Caratabia Caves just by Mineo, approximately 40 minutes from Catania by car. This place is also called Castello delle Pietre = Stone Castle. These two caves are from the hellenistic and greek era where you can find original inscriptions on the cave walls dated about 500 B.C. There are two caves, one for living and animals, and in the second cave they made wine and ricotta, you can see the hole in the ground on the 6th photo where they produced these foods. If you want to visit these, you need you need to contact a guide by the municipality to open up the entrance.

Svenska

Vi besökte Caratabia Grottorna vid Mineo, cirka 40 minuter från Catania med bil. Denna plats kallas också Castello delle Pietre = Sten Slottet. Dessa två grottor är från den hellenistiska och grekiska eran där du hittar originalristningar grottväggarna daterade omkring 500 f.Kr. Det finns två grottor, en för att leva i och djur, och i den andra grottan de gjorde vin och ricottaost, du kan se hålet i marken det 6:e fotot där de producerade dessa livsmedel. Om du vill besöka grottorna behöver du kontakta en guide via kommunen för att öppna upp entrén.
Maj 005Maj 004Maj 008Maj 010Maj 016 Maj 019Maj 018

We visited a location called Piano Casazze in Sicily. On this place was located a very important greek city built 400-300 B.C. It was a agricultural business city where also their money called Galaria had a grape symbol. Money had different symbols depending of the area and what was mainly produced in that area. People lived in caves and structures built of stone. Under the hill you can find an arabian synagogue. The historical guide said the origins are from 2500-1500 B.C. I have to ask again...

We are heading to the white hill top on the left.

Svenska

Vi besökte en plats som heter Piano Casazze på Sicilien. På denna plats låg en mycket viktig grekisk stad byggd 400-300 f.Kr. Det var en jordbruksstad där också deras pengar som kallas Galaria hade en druva som symbol. Pengarna hade olika symboler beroende av området och vad som huvudsakligen produceras i det området. Folk bodde i grottor och strukturer byggda av sten. Under kullen kan du hitta en arabisk synagoga. Historiska guiden sade att ursprunget är från 2500-1500 f.Kr. Jag måste fråga igen ...

Vi är påväg mot den vita toppen på vänster sida.

Tour Greek city 021Tour Greek city 022Tour Greek city 025Tour Greek city 031Tour Greek city 034Tour Greek city 038Tour Greek city 039

We go out for a cultural hikes almost every sunday and this time we visited Lania river and the cave Saint Agrippina where they still hold religious feasts called "Verginelle". It is a difficult territory to pass, so I recommend not to go here without a guide. We are climbing up to the cave you see after the violet flower photo..

Svenska

Vi går ut för kulturella vandringar nästan varje söndag och den här gången besökte vi Lania floden och grottan Saint Agrippina där de fortfarande har religiösa högtider som kallas "Verginelle". Det är ett svårt område att passera, så jag rekommenderar inte att gå här utan en guide. Vi klättrar upp till grottan ser du efter den violetta blomfotot.

Tur 16Feb 001Tur 16Feb 005Tur 16Feb 008Tur 16Feb 014Tur 16Feb 016Tur 16Feb 019Tur 16Feb 027Tur 16Feb 029Tur 16Feb 034

Tur 16Feb 038Tur 16Feb 039Tur 16Feb 040Tur 16Feb 045Tur 16Feb 047Tur 16Feb 063

Mongialino Castle or Monte Crifone is a norman castle built 1140 and was destroyed in the worst earthquake in the Sicilian history, 1693. In Sicily are located over 120 norman castles as forts and the number is increasing every year. The Norman period was the richest period in Sicilys history.

Svenska

Mongialino Slott eller Monte Crifone är ett normanniskt slott som byggdes 1140 och förstördes i den värsta jordbävningen i den sicilianska historien, 1693. På Sicilien finns över 120 normandiska slott och fästningar och antalet ökar för varje år. Den normandiska perioden var den rikaste perioden i Siciliens historia.

Mongialino 007Mongialino 014Mongialino 034Mongialino 052Mongialino 040Mongialino 041Mongialino 049Mongialino 050