Palagonia (CT)

Leave a reply

Since som years I am part of a sicilian history and cultural group where we visit ancient places and experts in the area tells us all about the place and about sicilian history. Before the trip to Scandinavia we visited Coste di Santa Febronia located in the valley of Catania, between Palagonia and Militello. This is a place created by the hermits. On the top you find an ancient greek city with original cave carvings and paintings. Here you also find many edible plants and 5 million year old fossiles. The final leftovers are from year 1500 when the place got abandoned. You can see on the mountain walls different levels of the water.

We are approximately 400 m a.s.l. with a fantastic view.

Svenska

Sedan ett par år är jag med i en siciliansk historia- och kulturell grupp där vi besöker antika platser och experter inom området berättar allt om platsen och om siciliansk historia. Innan resan till Skandinavien besökte vi Coste di Santa Febronia som ligger i Catania dalen, mellan Palagonia och Militello. Detta är en plats som skapats av eremiter. På toppen hittar du en gammal grekisk stad med original grottristningar och målningar. Här hittar du också många ätbara växter och 5 miljoner år gamla fossiler. De slutliga resterna är från år 1500 när platsen blev övergiven. Du kan se de olika vattenhöjderna på bergsväggarna.

Vi är ca 400 m.ö.h med en fantastisk utsikt.

CosteStFebb 004CosteStFebb 009CosteStFebb 022CosteStFebb 025CosteStFebb 028CosteStFebb 030CosteStFebb 034CosteStFebb 039CosteStFebb 043CosteStFebb 046CosteStFebb 048CosteStFebb 052CosteStFebb 054CosteStFebb 060CosteStFebb 070CosteStFebb 074CosteStFebb 079CosteStFebb 080CosteStFebb 010

Leave a reply

Have seen some interesting documentaries about how different continents were created on the earth we live on today and in one was mentioned how Sicily was created. It was the north plate and south plate that collided and gave Sicily the unique environment with much water, hills and valleys. Then the volcanic area helped to create the north part of Sicily and the islands. During this special hike to the ancient Palagonia, 400 m.a.s.l, I could touch history with my own hands. You can see traces and fossils from that collision on the photos below. It is amazing that in this height see and touch sea shells and water levels (third photo)  in the mountain stone and walls.

Svenska

Har sett ett par intressanta dokumentärer om hur olika kontinenter skapades på jorden vi lever på i dag och i ena nämndes hur Sicilien skapades. Det var den norra plattan och söder plattan som kolliderade och gav Sicilien den unika miljön med mycket vatten, kullar och dalar. vulkan områderna bidrog till att skapa den norra delen av Sicilien och öarna. Under denna speciella vandring till det antika Palagonia, 400 meter över havet, kunde jag vidröra historia med mina egna händer. Du man se spår och fossiler från denna kollision på bilderna nedan. Det är häpnadsväckande att i denna höjd se snäckskal och vattennivåer (tredje fotot) i bergssten och väggar.
CosteStFebb 002CosteStFebb 019CosteStFebb 011

Leave a reply

On our sunday hikes to historical and cultural places you find lots of interesting things. Like this. Virgin Mary was actually no virgin at all, as the church teaches. This original painting from 1200 A.C in an ancient church cave shows her as the Saint of Knowledge, as she was. Her image is on the right with a pile of books by her side.

Svenska

På våra söndags promenader till historiska och kulturella platser finner vi mycket intressanta saker. Som detta. Jungfru Maria var faktiskt inte oskuld alls, som kyrkan lär. Denna originalmålning från 1200 e.Kr i en gammal kyrkgrotta visar henne som Kunskapens helgon. Precis det hon var. Hennes avbild är till höger med en hög av böcker bredvid.
CosteStFebb 036