Ramacca (CT)

4,5 km upp hills saint Giorgio and Madonna delle Grazie was celebrated at Monte Scarpello. This is a very ancient place where hermits lived before. Some devoted catholics walk they whole way up to the small church for this occasion to keep the old tradition where christians walked up hills. There is a small car road too in ok conditions. Madonna delle Grazie is the saint who forgives you when you feel that you have been forgiven of your wrong doing. Today people buy and light candles or give a small contribute for the forgiveness, but before it was common that people gave a big part of their wealth to the church when they were forgiven.

Svenska

4,5 km upp för berget firades helgonet Giorgio och Madonna delle Grazie på Monte Scalpello. Detta är en mycket gammal plats där eremiter bodde förut. Vissa hängivna katoliker går hela vägen upp till den lilla kyrkan för att hålla den gamla traditionen där kristna gick uppför berget. Det finns även en liten bilväg i ok förhållanden. Madonna delle Grazie är helgonet som förlåter dig när du känner att du har fått förlåtelse för dina fel. Idag köper och tänder människor ljus eller ger ett litet bidrag till förlåtelse, men innan det var vanligt att folk gav en stor del av sin förmögenhet till kyrkan när de var förlåtna.
083084087088091094101

The city museum in Ramacca is worth a visit. It is small, but has only local findings which makes sense to visit a museum. The entrance is also very cheap, 2 euro or something.
---------------------------------
Svenska
 
Stadsmuseet i Ramacca är värt ett besök. Den är liten, men har endast lokala fynd som gòr det vettigt att besöka ett museum. Inträdet är också mycket billigt, 2 euro eller något.
 
These are remains of ceramic pots from different eras, many goes back to hundreds of years B.C. They are also divided in a way so you can follow the development. First pots decorated with fingernails, like number 44 and much later by pinching like 38 shows.
----------------------------------------------
Svenska

Dessa är resterna av keramiskkrukor från olika epoker, många går tillbaka till flera hundra år f.Kr. De är också uppdelade ett sätt så att du kan följa utvecklingen. Första krukorna dekorerades med naglarna, som nummer 44, och långt senare genom att klämma med fingertopparna som 38 visar.

Knives / Knivar
An old press, for e.g. citrus fruits.
---------------
En gammal press för t.ex. citrusfrukter
 
This was a toilet put under the bed. For pure laziness so they did not have to go up and go to the toilet in the middle of the night.
------------------------------
Detta var en toalett lagd under sängen. För ren lathet så de inte behövde gå upp och gå på toaletten mitt i natten.

Both Wagner and Strauss came to Sicily because of health problems, they had problems with their inhaling. And Sicily had better weather which offered a solution to their health problems. Here in Sicily they also wrote their most famous pieces. Below in the picture you can see Strauss piano. This piano is now in the city museum in Ramacca.
----------------------------------
Svenska

Både Wagner och Strauss kom till Sicilien på grund av hälsoproblem, de hade problem med andningen. Och Sicilien hade bättre väder som erbjöd en lösning på deras hälsoproblem. Här i Sicilien de skrev också sina mest kända stycken. Nedanför på bilden kan du se Strauss piano. Detta piano är nu i stadsmuseet i Ramacca.

 
A man making baskets and telling old sicilian stories on the street,
in a typical sicilian way by singing out the words.
 Love this so much! This is so Sicily.
--------------------------
Svenska
 
En man gör korgar och berättar gamla sicilianska historier på gatan,
på ett typiskt sicilianskt sätt där han sjunger ut orden.
Älskar detta så mycket! Detta är Sicilien.

5 Comments

Every week there is some kind of a food feast going on in Sicily and 4-7 April they arranged a artichoke feast in Ramacca. Conventions and specialist forums are arranged and of course alot of artichokes in all kinds of forms are offered in the city.
--------------------------
Svenska

Varje vecka finns det någon form av matfest som pågår på Sicilien och 4-7 April arrangerade sen kronärtskocka fest i Ramacca. Konventioner och specialist forum arrangeras och naturligtvis många kronärtkocksrätter i alla slags former erbjuds i staden.