Vizzini (CT)

Sicilians are very proud of their cuisine and have managed to keep the old food traditions. Each food has its own fest and this last weekend we visited the annual Ricotta and Cheese fest in Vizzini, just 40 minutes west of Catania. The fresh sicilian Ricotta is one of a kind because it gets more sweeter and creamy than ricotta from other parts of the world. And you can only eat it here, because shelf life is only three days.

Svenska

Sicilianare är mycket stolta över sitt lokala kök och har lyckats behålla de gamla mattraditionerna. Varje livsmedel har sin egen fest och förra helgen besökte vi den årliga Ricotta och Ost festen i Vizzini, bara 40 minuter väster om Catania. Den färska sicilianska Ricottan är en av ett slag, eftersom det blir mer sötare och krämigare än ricotta från andra delar av världen. Och du kan bara äta den här, eftersom hållbarheten är bara tre dagar.
P1130352P1130353P1130354

P1130348P1130347P1130349P1130351

3 Comments

En underbar bonus med mitt arbete är att jag även kan vara turist. Jag älskar Siciliens landskap. Sommarsolen som bränt allt och de gröna träden ger en underbar kontrast mot det gula landskapet. Ibland stannar jag upp, blir lite sen och bara beundrar allt det vackra jag ser. De översta bilderna utanför Ragusa, de senare utanför Vizzini. La in alla, kunde inte välja.
----------------------------------
Eng: A wonderful bonus with my job is that I can also be a tourist. I love the Sicilian landscape. The summer sun has burnt all and the green trees are a wonderful contrast against the yellow landscape. Sometimes I stop and just admire all the beauty I see. The top photoes are outside Ragusa, the later outside Vizzini. Publish them all, couldn't choose.