Communication in cultural mixed relation

I see clearly when hubby has spent too much times with family females when he asks me questions like (Att! after three years together) Will you make it to Brico store by yourself? I answered That question nearly killed you!. LOL!

Svenska

Jag ser tydligt när mannen har tillbringat för mycket tid med familjens kvinnor när han frågar mig frågor som (Obs! efter tre år tillsammans) Kommer du att klara att åka till Brico butiken själv? Jag svarade att Den frågan tog nästan kål på dig!. LOL!

3 thoughts on “Communication in cultural mixed relation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *