Contrast with a free thinker and religious territory

Some christian group has built an open church tent quite close to where I live and yesterday the priest was preaching that God will punish those who "live in lusts in life" like eating too much and sexual desires. Amen and Halleluja! And there I was in bed with 3 litres of ice cream watching Sex And The City. The contrast was hilarious! :))
-------------------------------------
Svenska

En kristen grupp har byggt ett öppet kyrktält ganska nära där jag bor och igår predikade prästen att Gud kommer att straffa dem som "lever i lustar i livet" som att äta för mycket och sexuella begär. Amen och Halleluja! Och där var jag i sängen med 3 liter glass tittandes på Sex and the City. Kontrasten var mycket lustig! :))


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *