Dog Insurances in Italy…

Well, after we got the new family member of course we started to look for dog insurances. Got a quite big surprice that italian insurances offers only insurances that covers damage against a third part, meaning if the dog hurts another animal or person. Nowhere is to be found insurances that covers Vet. bills, illness, surgery, travel costs and other "normal" things. We are now looking for an international insurance where the "normal" things are always covered and damage against third person is just a side note.

I do not know how to translate this; if Italy is way behind in these things or if the damage against third part is a hudge issue and says alot of pet owners here. For me it was a big shock to see only one type of insurance.

Jack London 001

Little Jack London

Svenska

Nåväl, efter att vi fått den nya familjemedlem började vi naturligtvis leta efter hundförsäkringar. Fick en ganska stor överraskning att italienska försäkringar erbjuder endast försäkringar som täcker skador mot tredje part, vilket innebär att om hunden skadar ett annat djur eller människa. Ingenstans går att finna försäkringar som täcker Vet. räkningar, sjukdom, kirurgi, resekostnader och andra "vanliga" saker. Vi söker nu en internationell försäkring där de "normala" sakerna är alltid täckta och skador mot tredje person är bara en sidoanteckning.
Jag vet inte hur man översätter detta, om Italien är långt efter i dessa saker, eller om skadan mot tredje part är ett stort problem och det säger mycket av djurägare här. För mig var det en stor chock att se endast en typ av försäkring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *