Enna – Central Sicily

Enna är en stad känd för att vara den centrala punkten i Sicilien. Om du tittar i guideböckerna bör du hitta ett märke som pekar ut den absoluta centrala delen av Sicilien. Men egentligen finns det tre punkter i Enna som gör detta, de är alla mätta på olika sätt. Ett mätt via satellit, en av stjärnornas posittion och en matematiskt. Här är de:
-------------------------------------------
Eng: Enna is a city known to be the central point of Sicily. If you look in the guidebooks you should find one mark that point out the absolute central part of Sicily. But actually there are three points in Enna that do this, they are all measured in a different way. One is measured by satellite, one by the positions of the stars and one mathematically. Here they are:

Satellite
Mathematically
By stars

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *