Finally a better road

Finally a new Gara is out there to connect the highway between Siracusa and through Rosolini to Modica. Works has been off for many many years and the heavy trafficked road from Rosolini to Modica is very narrow and dangerous. It also pass one of the richest agricultural districts in Sicily and filled with trucks. The region has put out 360 million euro to make a highway all the way to Modica. Hopefully a serious company wins it, now looking at the disaster highway from Sirakusa to Rosolini that has to be fixed all the time because of bad quality material used from the start.

Svenska

Äntligen är en ny Gara ute för att ansluta motorvägen mellan Siracusa och genom Rosolini till Modica. Arbetet har varit avstängt under många många år och den trafikerade vägen från Rosolini till Modica är mycket smal och farlig. Den passerar en av de rikaste jordbruksdistrikten i Sicilien och fylld med lastbilar. Regionen har lagt ut 360.000.000,00 € för att bygga en motorväg hela vägen till Modica. Förhoppningsvis vinner ett seriöst företag, nu tittandes på katastrofmotorvägen från Sirakusa till Rosolini som måste fixas hela tiden på grund av dålig kvalitet på material som används från början.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *