Happenings in Sicily

Two positive things has happened in Sicily:
- The American consul Moore has confirmed that the U.S. Navy has suspended the construction of the plant Muos (an approval they got before from italian Monti government and sicilian Lombardo government). The only work that they do is inside the U.S. base in Niscemi, and are exclusively related to normal maintenance of the same base. The Sicilian President Crocetta is satisfied by compliance with the agreements and highlights the major outcome of the regional government.
- Crocetta has managed to sign a economical support with the italian Ministry that unlocks 130 million euro for Sicily, for programming and for the strengthening of cultural attractions in Sicily.
----------------------------
Svenska

Två positiva saker har hänt på Sicilien:
- Den amerikanske konsuln Moore har bekräftat att den amerikanska marinen har avbrutit byggandet av anläggningen MUOS (ett godkännande de fick tidigare från italienska Monti regeringen och sicilianska Lombardo regeringen). Det enda arbete som de gör är inuti den amerikanska basen i Niscemi, och är uteslutande relaterade till normalt underhåll av samma bas. Den sicilianska Presidenten Crocetta är nöjd genom överensstämmelse med de avtal och belyser det viktigaste resultatet av den regionala regeringen.
- Crocetta har lyckats teckna ett ekonomiskt stöd med det italienska ministeriet som låser 130.000.000,00 € för Sicilien, för programmering och för att stärka kulturella sevärdheter på Sicilien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *