Hiking in Monte Turcisi

Monte Turcisi is just 25 minutes from Catania towards Palermo. It is an old fort where Ermites lived and it was also used for controlling land by greeks as you can see towards Catania, Enna, Syracuse and Agrigento. This fort is dated 500 B.C. and got abandoned around year 1800. It is a very nice hiking destination that offers a magnificent view. Leave the car by the road and walk all the way up.

Svenska

Monte Turcisi ligger bara 25 minuter från Catania mot Palermo. Det är ett gammalt fort där Eremiter bodde och det användes också för att styra markerna av grekerna eftersom man kan se mot Catania, Enna, Syrakusa och Agrigento. Denna fästning är daterad 500 f. Kr och övergas omkring år 1800. Det är ett mycket trevligt utflyktsmål som erbjuder en magnifik utsikt. Lämna bilen vid vägen och gå hela vägen upp.
TourJan 076TourJan 030TourJan 036TourJan 051TourJan 058TourJan 054TourJan 063

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *