Immigration is not a sudden situation in Sicily

I was quite upset by the swedish media many times before and have stop reading it, I just read some articles I see others post on Facebook. One that made me very upset these days was an article claiming that the immigration situation in Sicily is a sudden situation. After the catastrophe with hundreds of immigrants who drowned in the sea not much has happened. People die everyday in the sea.

Politicians have been here...and looked at the situation...and then gone home. It's not a sudden influx of refugees. It has been like this for years. Year after year !
Mediterranean sea is known locally as  the sea of Dead". When I lived in southern Sicily and drove home at night so often I saw groups walk on the way towards north or hide at the beach or the greenhouses in the area. They do not stay in Sicily, the goal is often France, Belgium and Sweden. Syrians often mention that they 're going to relatives in Germany (where they already transferred the money).
E.g. Malta does not let in a single boat, and they must face Italy already at sea and be collected by the Italian Coast Guard to e.g. Sicily. Here they are on the shore... those who have survived the pass over. Sicilian police have recently arrested a trafficker in Tunisia who made ​​millions on "tickets to the other side." In Sicily, they end up in a former U.S. military base, get 30 euros / day. If they get sent home, they receive a one payment of € 500 in their pocket.

Svenska

Jag var ganska upprörd på de svenska medierna många gånger tidigare och har slutat läsa den, jag läser bara några artiklar jag ser andra posta Facebook. En som gjorde mig mycket upprörd dessa dagar var en artikel som hävdar att invandringssituationen på Sicilien är en plötslig situation. Efter katastrofen med hundratals invandrare som drunknade i havet har inte mycket hänt. Folk dör varje dag i havet.

Politikerna har varit här...och sett på situationen...och sedan gått hem. Det är inte en plötslig tillströmning av flyktingar. Det har varit så här i år. År efter år!
Medelhavet kallas lokalt "De dödas hav". När jag bodde på södra Sicilien och körde hem på natten såg jag ofta grupper gåendes på vägen norrut eller gömda på stranden eller i växthusen i området. De vill inte stanna på Sicilien, målet är ofta Frankrike, Belgien och Sverige. Syrierna nämner ofta att de ska åka till släktingar i Tyskland (dit de redan överfört pengar).
T.ex. Malta släpper inte in en enda båt, och de måste vända mot Italien redan till havs och samlas in av den italienska kustbevakningen till t.ex. Sicilien. Här är de på stranden... de som har överlevt passet över. Sicilianska polisen har nyligen grepit en människohandlare i Tunisien som tjänat miljoner på "biljetter till den andra sidan." På Sicilien hamnar de i en före detta amerikansk militärbas, får 30 € / dag. Om de skickas hem, får de en engångssumma på € 500 i fickan.

2 thoughts on “Immigration is not a sudden situation in Sicily

  1. Siljehagen

   Post author

   Yes, it is a horrible matter. I got upset seing media somwhow saying this is a new issue in Sicily. It is not, 1000-1500 ppl comes everyday, so for years. Then noone knows how many IRL comes.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *