Ingrid Bergmans home in Stromboli

Ingrid Bergman filmed Stromboli on the Stromboli island and here she met the famous filmmaker Rossellini. It was a huge scandal at that time, because he was married. On Stromboli you can find her home where she has left a personal message on the wall to Rossellini and many more interesting items. The entrance is free with a short informative tour, they ask for a small economical help to keep the association alive. Worth a visit! 🙂

Svenska

Ingrid Bergman var med i filmen Stromboli som spelats in på Stromboli ön och här mötte hon den berömda filmskaparen Rossellini. Det var en stor skandal på den tiden, eftersom han var gift. På Stromboli kan du hitta hennes hem där hon har lämnat ett personligt meddelande på väggen till Rossellini och många fler intressanta föremål. Entrén är gratis med en kort informativ turné, De frågar efter en liten ekonomisk hjälp för att hålla föreningen vid liv. Värt ett besök! 🙂

PAN.STR.Juli2014 087 PAN.STR.Juli2014 086 PAN.STR.Juli2014 088 PAN.STR.Juli2014 089

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *