Italy, Italy…

Det verkar som om Monti kommer sätta Italien i total konkurs.
Strategin är mycket lik Irland och Island.
Om ja, måste jag säga att italienarna ska tacka honom!
Om nej, dags att börja packa snart.
Om han gör det kan han rensa hela italienska regeringen.
Bankerna kommer att falla.
Italien kommer inte att betala offentliga lån.

Men Italien har ett större problem än så.
Det problemet är Nipotism!
Försök att ändra en nipotism regering som en solo man!
Ingen kan göra det...
...men detta sätt, ja...
Att sedan ändra nipotism systemet kommer att ta ett par generationer.
Få människor har sina jobb tack vare ett CV.
De flesta har ett tack vare pappa, mamma eller ingifte...
...och det är inte regeringarnas fel!

-----------------------------------------

Eng: It seems that Monti will put Italy in total bankruptcy.
The strategy is very similar to Irland and Island.
If yes, I have to say that italians should thank him!
If no, time to start packing soon.
If he do this, he can make the government fall.
The banks will fall.
Italy will not pay it's public loans.

But Italy has a bigger problem than this.
The problem is Nipotism!
Try to change a nipotism government as a solo man!
No can do...
...but this way yes...
Then change the nipotism system will take couple of generations.
Few people have their job thanks to a CV.
Most are there thanks to daddy, mama or by marriage...
...and this is not the governments fault!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *