Not knowing your rights….

One major problem in Italy is that people think that their rights finishes at the italian Codice Civile or by some small town judges decision and then their lives are destroyed. Sicilians rather trust a lawyers or commercialistas words than take time to study by themselves. So many times in the news e.g. you read about people who have paid double taxes and the municipality can not return the money because the money is used. Just recently in a north italian town many inhabitants has paid the IMU twice. They had already paid the IMU, but the municipality had by mistake sent out new IMU bill to pay and people paid because they were afraid of what may happen if they do not pay. So now the municipality can not refund the money because they have used the money and it will take a long time to solve this. So why pay if you already have paid? And divorced fathers who are not allowed to see their kids but still has to pay in full for kids and wife. Ruled by some small town judge. So sad.

Italian civil rights do not end in Italy, they end at the European Union court. This finnish mother is an excellent example when she 2009 won in EU over italian courts, who threw her out. This decision caused a rage in Italy where even italian politics screamed in TV wishing death for the EU judges and took the case back to EU court. Then she lost the second round. I am not sure how this has ended, but it seems that the case is still going. Article here: Human rights ruling against classroom crucifixes angers Italy. 

Italian companies and authorities uses threats and screams very often to people even if they do not have the right to demand payment (I have experiences of this). They do this because they know that majority of the population will pay and stay silent. And they know that the majority of the population do not know that their rights goes far outside italian borders.

One other classic local thing to do is to hide the problems under the carpet, pretend they do not exist and hope for the best.

Italy has also now an illegal government, it is not elected by the population but hurries to increase taxes and create new taxes.

Svenska

Ett stort problem i Italien är att folk tror att deras rättigheter slutar vid den italienska Codice Civile eller beslut gjorts av någon liten stadsdomare och deras liv förstörs. Sicilianare litar hellre på advokater eller commercialistas ord än att tar sig tid att studera på egen hand. Så många gånger läser man på nyheterna om människor som t.ex. har betalat dubbla skatter och kommunen inte kan betala tillbaka eftersom pengarna används. Nyligen i en nord italiensk stad har många invånare betalat IMU två gånger. De hade redan betalat IMU, men kommunen hade av misstag skickat ut ny IMU räkning att betala och folk betalade för att de var rädda för vad som kan hända om de inte betala . Så nu kan kommunen inte återbetala pengarna eftersom de har använt pengarna och det kommer att ta lång tid att lösa detta. Så varför betala om du redan har betalat? Och skilda fäder som inte har rätt att se sina barn, men ändå måste betala fullt ut för sin fru och sina barn. Beslutat av en småstads domare. Så tråkigt.

Italienska medborgerliga rättigheter stannar inte i Italien, de hamnar hos EU domstolen. Denna finska mamma är ett utmärkt exempel när hon 2009 i EU vann över italienska domstolarna, som hade kastat ut henne. Beslutet orsakade en ilska i Italien där även italienska politiker skrek i tv och önskade döden för EU domarna och tog ärendet till EU domstolen. Då förlorade hon den andra omgången. Jag är inte säker på hur denna historia är avslutad, men det verkar som att ärendet fortfarande pågår. Artikel här: Human rights ruling against classroom crucifixes angers Italy.


Italienska företag och myndigheter använder sig av hot och skriker väldigt ofta till människor, även om de inte har rätt att kräva betalning (har själv mycket erfarenhet av detta). De gör det därför att de vet att majoriteten av befolkningen kommer att betala och hålla tyst. Och de vet att större delen av befolkningen inte känner till att deras rättigheter går långt utanför italienska gränser.

En annan klassisk lokal sak att göra är att dölja problemen under mattan, låtsas att de inte finns och hoppas på det bästa.

Italien har nu också en illegal regering som inte är folkomvald, som är snabb med att öka och skapa nya skatter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *