Land Fraud against the Region of Sicily

The region of Sicily has found out that a major fraud is going on in Messina, northeast Sicily, where a family claims to own 150 hectares of land and tries to sell it for 15 - 30 million euro. The land is actually regional property. This is a huge scandal and the regional staff is in Messina today to solve this and has also launched an investigation to other provinces to see if similar frauds has happened on going on.

You can find names and notary office involved in the fraud online.

Svenska

Regionen Sicilien har funnit att ett stort bedrägeri pågår i Messina, nordöstra Sicilien, där en familj hävdar att äga 150 hektar mark och försöker sälja den för 15 - 30 miljoner euro. Marken är faktiskt regional egendom. Detta är en stor skandal och regionala personalen är i Messina idag för att lösa detta och har också inlett en utredning i andra provinser för att se om liknande bedrägerier har hänt eller pågår.

Du kan hitta namnen och notarien inblandade i bedrägerierna på nätet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *