Mafia and Anti-Mafia the same thing?

The ex-president of Sicily, Lombardo, got convicted to a jail sentence some time ago, and he is in jail. The reason is mafia affairs, economic frauds against the public administration. So, even if he got convicted of mafia affairs he is still getting 6000 €/net monthly from the new Sicilian government that so hard and openly makes PR to be Anti-Mafia and fighting mafia. The president for Sicilia, Crocetta, has been in the EU anti-mafia organisation.
And they still pay 6000€ to a convicted mafia man?

Source: TG5, news in the local radio

Svenska

Den före detta presidenten i Sicilien, Lombardo, blev dömd till ett fängelsestraff för en tid sedan, och han är i fängelse. Anledningen är maffiaaffärer, ekonomiska bedrägerier mot den offentliga förvaltningen. Så även om han blev dömd för maffia angelägenheter får han fortfarande ut 6000 €/netto per månad från den nya sicilianska regeringen som så hårt och öppet gör PR för att vara anti-maffia och slåss emot maffian. Presidenten för Sicilien, Crocetta, har också varit i EU: s anti-maffiaorganisation.
Och de betalar fortfarande 6000 till en dömd maffia man?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *