Neet Generation – Bamboccioni

A new society group is growing fast in Italy, it is called the Neet Generation. Neet is from english Not in Education, Employment or Training. This group are young people between 15-27 years old who just do nothing, still lives home and have no intentions to work nor study. This group grew with 300,000 young people from last year and only 33% are looking to find some kind of activity. Even if this is a growing trend all over Europe, Italy is number one where this group increases the most. Worst is south Italy where 40% of the population under 35 years old just do nothing.

They also have an own name Bamboccioni. See norwegian Obos playing with this phenomena in a previous advertising campaign where adult children can not leave mothers home and care.

Svenska

En ny samhällsgrupp växer snabbt i Italien, de kallas Neet Generation. Neet är från engelska Not in Education, Employment or Training = Inte i arbete, sysselsättning eller utbildning. Denna grupp är ungdomar mellan 15-27 år som inte gör något, fortfarande bor hemma och inte har några avsikter att arbeta eller studera. Gruppen växte med 300.000 ungdomar från förra året och bara 33% funderar på att hitta någon form av aktivitet. Även om detta är en växande trend i hela Europa, är Italien nummer ett, där denna grupp ökar mest. Värst är södra Italien, där 40% av befolkningen under 35 år bara gör ingenting.

De har också ett eget namn Bamboccioni. Se norska Obos som leker med detta fenomen i en tidigare reklamkampanj där vuxna barn inte kan lämna mammas hem och vård.

4 thoughts on “Neet Generation – Bamboccioni

  1. Giuliana

    Ahahaha that video is sooooo fun! sono proprio insopportabili questo tipo di “uomini“ e hanno pure il coraggio di offendersi se gli si fa notare chr sono degli incapaci nelle faccende domestiche.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *