Same pick up line…always…

I was waiting for the people to meet by a parking lot and a man comes to me and starts the classical pick up dialogue; where I am from and what I do ecc. Then he says the classical words: I have a great job, earn good money, have a big car and two houses. Do you have a boyfriend?

I answer: Yes, I live with a normal sicilian man...but all those things you just said I can buy myself. I am not sicilian.

He answers: Allora, hai capito tutto! = Oh, you have understood it all!

Yes, I have. Finding a partner in sicilian style is about money and still in many places he also has to be good looking. Sad!

Svenska

Jag väntade på de jag hade avtalat möte med på en parkeringsplats och en man kommer till mig och startar den klassiska raggningsdialogen; vart jag kommer från och vad jag gör etc. Sen säger han de klassiska orden: Jag har ett bra jobb, tjänar bra pengar, stor bil och två hus. Har du en pojkvän?

Jag svarar: Ja, jag lever med en helt vanlig siciliansk man ... men allt det du just sa kan jag köpa själv. Jag är inte sicilianska.

Han svarar: Allora, hai Capito tutto! = Åh, du har förstått det hela!

Ja, det har jag. Att hitta en partner i siciliansk stil handlar om pengar och fortfarande på många ställen ska han också vara snygg. Tragiskt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *