Region is changing the waste politics

After years of battles to liberate us from ATO and give back to the mayors waste management, which today can do even without the Srr (a private owned waste treatment company and expensive), where they are in some locations in 'old commissioners and managers, as if nothing would change', says the President of the Sicilian Region, Crocetta. It is not only the disastrous management of the ATO, they have also produced millions in debts. We are studying a number of measures which would prevent even the Srr and I appeal to the mayors to begin to operate a serious process of savings and change, focusing on enhancing the leaders in internal control, and that to no additional expense, said the Presidentguaranteeing a new policy of waste for Citizens .

In many municipalities in Italy the local waste company gets paid even 500% over market price and the mayors says openly that this is just a shitty Pizzo. The waste treatment has always been the political mafia.

Svenska

Efter år av strider för att befria oss från ATO och ge tillbaka till borgmästarna avfallshanteringen, vilket idag kan göras även utan SRR (ett privatägt avfallshanteringsföretag och dyra), där på vissa platser är de i 'gamla kommissionärer och chefer, som om ingenting skulle förändras', säger presidenten Crocetta för regionen Sicilien. Det är inte bara den katastrofala hanteringen av ATO, de har också producerat miljoner i skulder. Vi studerar ett antal åtgärder som skulle hindra SRR och jag vädjar till borgmästarna att börja driva en seriös process för sparande och förändring, med fokus på att stärka ledarna i den interna kontrollen, samt till ingen extra kostnad, sade presidenten garanterandes en ny politik för avfall för medborgarna.

I många kommuner i Italien får det lokala avfallsföretaget betalt även 500% över marknadspriset och borgmästarna säger öppet att detta är bara en taskig Pizzo. Avfallshanteringen har alltid varit den politiska maffian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.