Sex talk

This subject is delicate in many countries

In Italy, especially in many regions like Sicily sex is still tabu and an embarassing subject, in the open. And so much more if you are a female. In italian schools they do not have sex education and the catholic church does everything to stop it, even if the proposal has been up in the government for several years. Teachers who has tried to teach very generally, gets fired and also many religious parents protests to the school. The lack of sex education makes young people look for information online and gets inspired by porn films. Sex consumption online among boys and girls is about the same. The lack of education also results in many teenage pregnancies, which is quite common in Sicily, and genital diseases. Most people do not know what e.g. chlamydia is.
It was quite shocking to learn to know that many men thinks animal sex is interesting and porn images are also a part of dinners together. The forbid of thinking that sex is natural, as it is, makes the interest turn into perversity and desperate roads.
It is quite interesting to see that men are brought up as conquerors and women learn that sex is dirty, so the couple has problems quite fast in the relation. This also explains why so much betrayals are going on in relations. Men also likes to brag about all their sex adventures, but making more detailed questions you find out that much is just made up stories.
It is also interesting to see that so many men believes that women pees through her vagina, Ouh, is the a separate way for the urine?. Women and men does not know how their bodies functions, Ovarian system? Does not above and under orgasms exist?
There is a difference between big cities and smaller cities. While sex shops are on the main streets, with chic store designs and open in Milano as any other store, in Catania the windows are covered and the entrance is like a "sneak in". Still there are so many porn movie self service sites open 24 hours here, it makes you wonder.

It is quite interesting to see that in the open so many are vergins even after given birth to four kids, but making a tour to open parking lots and sea side roads late evenings, you find a lot of cars parking with windows covered. Yes, sex in the car is very popular.

When we went to see the latest Bond movie Skyfall that has a scene that indicates to homosexuality, you heard a breeze of embarrassment spreading in the theatre. But this month, Palermo will have the first international Gay Pride festival and hopefully it will start to change things. Sicily has also a gay president voted by the people, so the future looks bright.

Italian sex education shows in Cielo channel are very interesting because the italian programs are much better than scandinavian. There are two programs; Sex Therapy where couples gets help and tips, and Sex Education Show where a woman in Milano reports back and has a big bed by the Duomo where people on the streets gets interviewed. In Sex Therapy they do not hide anything and the female and male professional therapists says as it is: Women learn early from church that sex is dirty and a sin, and men learn early that they are conquerors, that is why sex is so much trouble in relations. Sex interest is equal between men and women, some sources says that for women even more.

Additional info: a small part in this post has a personal input.
------------------------------------------
Svenska

Detta ämne är känsligt i många länder

I Italien, speciellt i många regioner som Sicilien, är sex fortfarande tabu och ett pinsamt ämne, i det öppna. Och så mycket mer om du är en kvinna. I italienska skolor har de inte sexualundervisning och den katolska kyrkan gör allt för att stoppa det, även om förslaget har varit uppe hos regeringen under flera år. Lärare som har försökt att lära ut mycket generellt, får sparken och även många religiösa föräldrar protester till skolan. Bristen på sexualundervisning gör att unga människor söker information på nätet och blir inspirerade av porrfilmer. Sex konsumtionen på nätet bland pojkar och flickor är ungefär densamma. Bristen på utbildning resulterar också i många tonårsgraviditeter, vilket är ganska vanligt på Sicilien, och genitala sjukdomar. De flesta människor vet inte vad t.ex. klamydia är. 
Det var ganska chockerande att lära sig veta att många män tycker att djursex är intressant och porrbilder också är en del av middagar tillsammans. Det förbjudna att tänka att sex är naturligt, eftersom det är, gör att intresset förvandlas till perversitet och desperata vägar. 
Det är ganska intressant att se att män uppfostras som erövrare och kvinnor lär sig att sex är smutsigt, så paret har problem ganska snabbt i relationen. Detta förklarar också varför så mycket svek pågår i relationerna. Män gillar också att skryta om alla sina sex äventyr, men gör man mer detaljerade frågor och du ser snabbt att mycket är bara påhittade historier.
Det är också intressant att se att många män tror att kvinnor kissar genom vaginan. Aha, det finns en separat väg för urin?. Kvinnor och män vet inte hur deras kroppar fungerar. Äggstockssystemet? Finns inte ovan och under orgasmer?

Det finns en skillnad mellan storstäder och mindre städer. Medan sexbutiker finns på huvudgatorna, med chic butiskdesign och helt öppet i Milano som vilken affär som helst, så är i Catania fönstren täckta och ingången är som en "smyga in". Ändå  finns det så många porrfilmssjälvbetjänings platser öppna 24 timmar här, så man undrar.

Det är ganska intressant att se att öppnet är många oskuder även efter att ha fött fyra barn, men gör en turné vid öppna parkeringsplatser och strandvägarna sena kvällar, då du ser en hel del bilar parkerade med fönstren täckta. Ja, sex i bilen är mycket populärt.

När vi gick för att se den senaste Bondfilmen Skyfall som har en scen med homosexuell indikation, hördes en bris av förlägenhet spridas i salen. Men denna månad, kommer Palermo ha sin första internationella Gay Pride festival och förhoppningsvis kommer det att börja förändra saker. Sicilien har också en homosexuell president framröstat av folket, så framtiden ser ljus ut.

Italiensk sexualundervisning visas i Cielo-kanalen och är mycket intressant, eftersom de italienska programmen är mycket bättre än skandinaviska. Det finns två program, SexTherapy där par får hjälp och tips, och Sex Eduaction Show där en kvinna i Milano rapporterar tillbaka och har en stor säng vid Duomo där människor på gatorna blir intervjuade. I Sex Therapy döljs inte något och den kvinnliga och manliga professionella terapeuterna säger som det är: Kvinnor lär sig tidigt från kyrkan att sex är smutsigt och en synd, och män lär sig tidigt att de är erövrare, det är därför sex är till så mycket besvär i relationer. Sex intresset är lika mellan män och kvinnor, vissa källor säger att för kvinnor än mer.

Extra Information: en liten del i denna post har personlig input

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *