Sicily Once Upon a Time

Most part of the Sicily has no forest. You find some forest on Etna and on the north side of Etna. But most of the land is bare land with some vegetation with low trees and bushes. Sicily has not always had this landscape. A long time ago Sicily was filled with forests, but all trees was cut down as conquerors always used the fertile island for agricultural produce lika Saffron, Wheat, Wine and much more. Then also for sulfur. Sicily has many sulfur mines, but those a closed today.

Svenska

Större delen av Sicilien har ingen skog. Du hittar en del skog på Etna och på norra sidan av Etna. Men det mesta av marken är bar mark med lite vegetation med låga träd och buskar. Sicilien har inte alltid haft det här landskapet. För länge sedan var Sicilien fylld med skogar, men alla träd kapades av erövrare som använde öns bördiga jord för jordbruksproduktion som t.ex. saffran, vete, vin och mycket mer. Sen även för svavel. Sicilien har många svavelgruvor, men de är stängda idag.

TourJan 038

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *