So what is happening in Sicily

Well, the last months has happened alot. Been struggling with my residence and finally sorted it out. In Catania the women in the comune didn't understand that I have an income, so I had to call some muscles to help out and now all ok.

Been to Rome to renew my passport, costs about 200 euro to get a swedish passport by the embassy plus travel costs, but now one worry is of my mind. The passport is my most important document and it has to work. A bank lady here broke it...

The airport in Catania has been closed and still is even if the work to improve the pist was supposed to finish two days ago. So all flights goes by Sigonella, the military airport just a stone-throw-away from Catania. This is quite a good example how Sicily works; the media wrote to open Comiso airport, a brand new airport built but not in use as a minister in Rome refuses to sign the last ok. But, population knew that Sigonella is to be the support airport while Catania is closed and that's the way it went. So read media and expect the opposite.

So some weeks after Sigonella was in use, the minister signed a ok for Comiso airport to open in 150 days, so let's see...

The ex-mayor of Ragusa, Nello di Pasquale, refuse to be called by his new title "Onorevole" as he is in the sicilian government now and wrote on his official Facebook page that he is Nello per tutti! = Nello for everybody!

Sicily has a new president Rosario Crocetta. He seems to have more balls than Lombardo as Rosario in one of his first debates on RAI made it clear that companies with registered office in Milano, but pollution Sicily with their production located here, shall pay taxes in Sicily and not in Milano!

Lombardo, Sicily's ex-president, showed up some time ago with a blue eye saying that he fell in his country house, but actually he got beaten up by angry catanesi not far from where I live today.

WindJet seems to sell tickets even if it is officially down. Maybe they got economical back up. Gotta check it up!

Some pics from a rainy Rome

 
Svenska
 
Tja, de senaste månaderna har skett en hel del. Kämpat med min folkbokföring och slutligen ordnades allt. I Catania kommun förstod inte kvinnorna att jag har en inkomst, så jag var tvungen att ringa några muskler att hjälpa till och nu allt ok.

Varit i Rom för att förnya mitt pass, kostar cirka € 200 att svenskt pass av ambassaden samt resekostnader, men nu är en oro ur mitt sinne. Passet är mitt viktigaste dokument och det måste fungera. En bank dam tog sönder den...

Flygplatsen i Catania har stängts och är ännnu fast arbetet med att förbättra pisten skulle avslutas två dagar sedan. alla flygningar går via Sigonella, den militära flygplatsen bara ett sten-kast-bort från Catania. Detta är en ganska bra exempel på hur Sicilien fungerar, media skrev att de skulle öppna Comiso flygplats, en helt nybyggd flygplats, men som inte används eftersom en minister i Rom vägrar att underteckna sista ok. Men befolkningen visste att Sigonella blir stöd flygplatsen medan Catania är stängd och så blev det. Så läs media och förvänta dig motsatsen.

 
några veckor efter Sigonella var i bruk, undertecknade ministern ett ok för att öppna Comiso flygplats inom 150 dagar, så låt oss se...
 
Ex-borgmästaren i Ragusa, Nello di Pasquale, vägrar att kallas sin nya titel "Onorevole" eftersom han är i den sicilianska regeringen nu och skrev hans officiella Facebook-sida att han är Nello per tutti! = Nello för alla!
 
Sicilien har en ny president Rosario Crocetta. Han verkar ha mer balls än Lombardo eftersom Rosario i en av sina första debatter via RAI klargjorde att företag med säte i Milano, men förorenar Sicilien med sin produktion finns här, ska betala skatt på Sicilien och inte i Milano!
 
Lombardo, Sicilien ex-president, visade upp en tid sedan med ett blå-öga sägandes att han föll i sitt hus på landet, men i själva verket fick han stryk av arga catanesi inte långt från där jag bor idag.
 
Windjet verkar sälja biljetter även om de officiellt är nere. Kanske de fick ekonomisk backup. Ska kolla upp det!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.