Tag Archives: Animals

3 Comments

In Italy you are allowed to bring your dog to IKEA. IKEA in Catania has also their own "stray dogs" watching the warehouse. And they are allowed to take a nap inside in the exhibition area by the entrance. Normally they eat and sleep just outside the entrance. No one gets upset, people are just fascinated about this. These dogs live here and are taken care of.

Svenska

I Italien är det tillåtet att ta med din hund till IKEA. IKEA i Catania har också sina egna "herrelösa hundar" som håller koll på varuhuset. Och de får ta en tupplur inne på utställningsområdet vid ingången. Normalt äter de och sover precis utanför entrén. Ingen blir upprörd, människorna är bara fascinerade. Dessa hundar lever här och tas om hand.

20160110_150232

Catania, and Sicily in general, is very dog friendly. Only place that is a little problematic is long way buses, but in general dogs are welcome everywhere. We have no problems to bring Jack London into stores, restaurants, hotels ecc. In Catania the municipality has also made couple of dog parks with fences where dogs can play freely. These images are from the central park called Gioeni and was recently made even bigger. There is another park in Vulcania. Here you have access to water for the dogs and trash bins. There are rules of course that you have to demonstrate the health card for your dog and female dogs in heat are not allowed to be brought. A police officer is also present in the whole park.

We are travelling to Scandinavia soon and have to prepare much more in advance for Jack London because it is more strict with domestic animals.

Svenska

Catania, och Sicilien i allmänhet är mycket hundvänligt. Enda som är lite problematiskt är långvägsbussar, men i allmänhet är hundar välkomna överallt. Vi har inga problem att ta med Jack London i butiker, restauranger, hotell etc. I Catania har kommunen också gjort några hundparker med staket där hundar kan leka fritt. Dessa bilder är från den centrala parken Gioeni och har nyligen gjorts ännu större. Det finns en annan park i Vulcania. Här har du tillgång till vatten för hundarna och soptunnor. Det finns också regler t.ex. att du kan visa ett hälsokort för din hund och löpande tikar i får inte komma. En polis är också närvarande i hela parken.

Vi reser till Skandinavien snart och måste förbereda mycket mer i förväg för Jack London eftersom det är mer strikt med husdjur.

P1130393P1130394P1130396P1130397

6 Comments

In Catania I have met many wonderful people rescuing abandoned dogs. E.g. in the park most dogs are adopted dogs or dogs people have found on the street. There are four dogs that were in such bad condition that the new owner has spent lots of money on Vet care and surgery to save the dog. There are some people who only take in abandoned dogs. We went to the Vet some weeks ago to check Jack London's health and just that day in the queue were three streets dogs with fresh new owners waiting for their turn to get a total health checkup. Now lately we have also found associations where you can adopt dogs and our next dogs will be adopted. Feel a little bit stupid buying a dog after I found all these associations where you can find really nice dogs to adopt. Of course there are idiotic people here that abandon their dogs because they do not understand that a dog takes time and effort, but here are so many amazing people just doing the opposite....rescuing these dogs and takes them to their homes.

Svenska

I Catania har jag träffat många underbara människor som räddar övergivna hundar. T.ex. i parken är de flesta hundarna adopterade eller hundar som hittats på gatan. Det finns fyra hundar som var i så dåligt skick att den nya ägaren har spenderat massor av pengar på Veterinär vård och operation för att rädda hunden. Det finns vissa människor som bara tar in övergivna hundar. Vi åkte till veterinären för några veckor sedan för att kolla Jack Londons hälsa och bara den dagen i kön var tre gatuhundar med nya ägare som väntade på sin tur att få en total hälsogenomgång. Nu på sistone har vi också funnit föreningar där man kan adoptera hundar och vår nästa hund kommer att adopteras. Känn lite dumt att köpa en hund efter att jag hittade alla dessa föreningar där du kan hitta riktigt fina hundar att adoptera. Naturligtvis finns det idiotiska människor här som överger sina hundar eftersom de inte förstår att en hund tar tid och arbete, men här finns så många fantastiska människor gör det motsatta...räddar dessa hundar och tar dem till sina hem. JL

Jack London

Last weekend a Dog Day was organized in Catania. Here your dog could meet other dogs, participate in competitions, you could adopt dogs and also buy different products for dogs. Jack Londons best friend Billy participated in two categories: all dogs and breed. Of course Billy won both of them. He is the black and white Border Collie in the last photos.

The association who organized the event was very good and so typical sicilian. They are very aware of the animal protection issues here and also that people starts to wake up. Here in Sicily they speak clearly, in a way you can not speak in Scandinavia, but I like the sicilian way much better. They said out loud that we people do harm againt animals and we are to blame if e.g. our dog is aggressive. Animals are a joy to people and has to be treated well. People who treat animals badly does not deserve to live on earth. It is time to wake up people! Now! And remember that dog fights are organized by the mafia and if you bring your dog there and bet your money there, you are worse than mafia! Mamma mia, speaking like this in Scandiavia. LOL! It was a great event and more events are planned. Next time also Jack London will participate.

P1130382P1130384P1130385P1130390P1130391

Svenska

Förra helgen anordnades en dag för hundar i Catania. Här kunde din hund kan träffa andra hundar, delta i tävlingar, adoptera hundar och också köpa olika produkter för hundar. Jack Londons bästa vän Billy deltog i två tävlingskategorier: alla hundar och hundras. Naturligtvis vann Billy dem båda. Han är den svartvita Border Collien i de sista bilderna.
Föreningen som organiserade evenemanget var mycket bra och så typiskt sicilianska. De är mycket medvetna problemen med djurskydd här och även att folk börjar vakna. Här på Sicilien de talar tydligt, på ett sätt du inte kan tala i Skandinavien, men jag gillar det sicilianska sättet mycket bättre. De sa högt att vi människor skadar djur och vi är att skyldiga om t.ex. vår hund är aggressiv. Djur är en glädje för människor och måste behandlas väl. Människor som behandlar djuren illa förtjänar inte att leva på jorden. Det är dags att vakna upp människor! Nu! Och kom ihåg att hundkamper organiseras av maffian och om du tar med din hund dit och satsa dina pengar där, är du värre än maffian! Mamma mia, tänk de skulle tala såhär i Skandiavien. LOL ! Det var ett mycket bra evenemang och fler är planerade. Nästa gång kommer också Jack London att delta.

This is a very common sight in Sicily. Animals walk free in the nature and have a lot of space. Perhaps the agricultural structures are more simple than Nordic structures, but the terrible reputation that most animals are badly treated here is not the whole truth.

Svenska

Detta är en mycket vanlig syn på Sicilien. Djur vandrar fritt i naturen och har en hel del utrymme. Kanske jordbruksstrukturerna är enklare än nordiska strukturer, men det fruktansvärda ryktet att flesta djur behandlas illa här är inte hela sanningen.
Tour Greek city 004Tour Greek city 005

Since we got Jack London and met people at the Vets office, it is nice to meet so many people who adopt street dogs. We have been there twice and already met four people who has bought and also adopt dogs. And at the Vets office you can put notice of dogs (and other animals) in need and where to find them, so other people can help them if you can not. In the pet store I have also met some adopted street dogs. It is heart warming to see. Love!

Svenska

Efter att vi fick Jack London och träffar människor på Veterinärkliniken, är det trevligt att träffa många människor som tar sig an gatuhundar. Vi har varit där två gånger och redan träffat fyra personer som har köpta och även f.d. gatuhundar. Och Veterinärkliniken kan du lägga information om hundar (och andra djur) i behov och var du hittar dem, så att andra människor kan hjälpa dem om du inte kan. I djuraffären har jag också träffat några räddade gatuhundar. Det är hjärtvärmande att se. Kärlek! P1130311