Tag Archives: Ban

Sicily has banned the use of ECT as a therapeutic tool in Sicily. The decision 'was taken after verifying that in the last 3 years 10 cases of reports has been made for the use of electroshock for therapeutic purposes. "It 'a great choice of civilization", said the president, "which focuses on Sicily for civil rights and for the protection of the dignity of persons."

Svenska

Sicilien har förbjudit användningen av ECT som terapeutiskt redskap i Sicilien. Det beslutet fattades efter att ha kontrollerat att de senaste 3 åren har 10 rapporter gjorts för användningen av elchocker i terapeutiska syften. "Det är ett mycket bra val för civilisationen", sade presidenten, "som fokuserar Sicilien för medborgerliga rättigheter och till skydd för personers värdighet."