Tag Archives: Bank

In the same residence where we live there is a banking service and an ATM. Every month when government supports are paid to the people (pensions, social payments ecc) our street turns into a hell for 3 days. People stay in line already 03:00 to be the first at the cashier at 09:00. Then there is an ATM few knows how to use because they wait until the office opens and the cashier then makes a withdrawal. These days we can not even drive out from our home because the road is blocked by cars, even when there is a large parking spot for free just crossing the street. We have spoken several times with these people in a friendly way, but no one listens (it is the same people coming each month).

Last time I went out and started to take some photos of the cars parked all over. They asked me why I take photos. I said To put on the internet and show the whole world how ignorance looks like. We have less problems now.

Svenska

I samma hus där vi bor finns det en banktjänst och en bankomat. Varje månad när statliga stöden betalas ut till folket (pensioner, sociala avgifter ecc) förvandlas vår gata till ett helvete i 3 dagar. Folk står i kö redan 03:00 för att vara den första vid kassan. Sedan finns det en bankomat som få vet hur man använder eftersom de väntar tills kontoret öppnar och kassören gör sedan ett uttag. I dag kan vi inte ens köra ut från vårt hem eftersom vägen är blockerad av bilar, även då det finns en stor parkering gratis bara på andra sidan gatan. Vi har talat flera gånger med dessa människor på ett vänligt sätt, men ingen lyssnar (det är samma personer som kommer varje månad).
Förra gången jag gick ut och började att ta några bilder på bilar parkerade överallt. De frågade mig varför jag tar foton. Jag sade att Lägga ut på internet och visa hela världen hur ignorans ser ut. Vi har mindre problem nu.
20140605_102927

2 Comments

Today I went to the Agricultural Bank of Ragusa (Banca Agricola di Ragusa) in Catania to open a bank account to save money also here in Italy. The person who was going to help me was a woman aged more less than 40. I already knew from the beginning that she would not help me (I have lots of experience with females here in offices), and so it went. Did not even give me information what types of accounts there are. I greeted her and also her colored yellow blonde hair...

Always the same story.

Svenska

Idag åkte jag till Banken Banca Agricola di Ragusa i Catania för att öppna ett bankkonto för att spara pengar även här i Italien. Personen som skulle hjälpa mig var en kvinna i åldern mer eller mindre kring 40. Jag visste redan från början att hon inte skulle hjälpa mig (jag har massor av erfarenhet med kvinnor här på kontor), och så blev det. Ville inte ens ge mig information vilka typer av konton som finns. Jag hälsade hej då till henne och även hennes färgade gulblonda hår...

Alltid samma historia.