Tag Archives: Bus

2 Comments

When the new mayor Bianco won the elections he took on the infrastructure at once. First he launched the works to build a better metro for the city (has one line only), then new fast bus lines to reach the city center in 15 minutes from suburban areas and now he has also increased the number of buses. Before Catania had over 300 buses that then by the years went down to under 100 and now buses are doubled to 180 again. They are also planning to clean the playa area...

Svenska

När den nya borgmästaren Bianco vann valet tog han an infrastrukturen på en gång. Först lanserade han arbetena för att bygga en bättre tunnelbana för staden (har endast en linje), sen nya snabba busslinjer för att nå stadens centrum på 15 minuter från förortsområden, och nu har han också ökat antalet bussar. Innan hade Catania över 300 bussar som sedan genom åren gick ner till under 100 och nu har bussarna dubblats till 180 igen. De planerar också att rengöra playa området ...