Tag Archives: Car

Forget a fancy car living in Catania. It will make sense the day we live in the countryside, but not right now. Every car in Sicily has some kind of a damage, more or less. People back into your car, lean on it, or just make damages because you have a nice car and much more that ain't so good. This damage on our car (of many) happened when the police was chasing a thief on a motorino. The thief was looking behind where the police might be, did not see our car and pumped into it. The police can not cover the damage because the fault is not theirs, and the thief has no income nor any social back-up, so we just have to let it be and not even fix it. One morning we saw there are some white stripes on the other side. Our neighbor has a white car with grey stripes now. And no one says a word.
P1130239

Svenska

Glöm en finare bil när du bor i Catania. Det är meningsfullt dagen vi bor på landet, men inte just nu. Varje bil på Sicilien har någon form av skada, mer eller mindre. Människor backar på bilen, lutar sig den, eller bara gör skada eftersom du har en fin bil och mycket mer som inte är bra. Denna skada vår bil (av många) hände när polisen jagade en tjuv på en motorino. Tjuven tittade bakåt där polisen kan vara, såg inte vår bil och kraschade in i den. Polisen kan inte täcka skadan eftersom felet inte är deras, och tjuven har ingen inkomst eller någon social back-up, så vi måste bara låta det vara och inte ens fixa det. En morgon såg vi det fanns några vita ränder på den andra sidan. Vår granne har en vit bil med grå ränder nu. Och ingen säger ett ord.

Sicily is getting more organized and it is confusing to know where you can park like old days and where you can't. And today I decided to go like the old days, because I forgot that they have made a nice parking place just 100 meters further where you pay like 40 cents / hour. So I got a parking ticket. But the new thing is that they give you a discount if you pay within five days! So I will get 30% discount if I pay fast, 41 € will be about 28 €. Feels almost like I am saving money now :P. Clever sicilians. Only in Sicily! 😀

Svenska

Sicilien blir mer organiserad och det är förvirrande att veta var du kan parkera som gamla tider och där du inte kan. Och idag bestämde jag mig för att som gamla tider, eftersom jag glömde att de har gjort en fin parkeringsplats bara 100 meter längre fram där man betalar typ 40 cent / timme. Så jag fick en parkeringsbot. Men det nya är att de ger dig en rabatt om du betalar inom fem dagar! Så jag kommer att få 30% rabatt om jag betalar snabbt, 41 kommer att vara ca 28 . Känns nästan som jag sparar pengar nu 😛. Smarta sicilianare. Bara på Sicilien! 😀
P1130240

2 Comments

Hamnade mitt i ingenstans. Minns inte vad byn hette, men såg att det fanns många vägar ut. Otroligt vackert var det iallafall. Undrar vad byn heter? Fotade lite runt omkring. Kanske jag passerar en dag igen.
------------------------------------------
Eng: Ended up in the middle of nowhere. I don't remember what the village was called, but saw that there were many ways out. It was a beautiful little mini village. Wondering what the village is called? Took some photoes. Maybe I pass one day again.