Tag Archives: Cathedral

The cathedral of Noto, San Nicolo, is one of the most beautiful churches in Sicily. Built in baroque style with light colors. The construction started 1694 och was finished 1703. The earthquake in december 1990 caused some structural damages, but the cathedral was restored. Due to defects in the restoring work the dome collapsed march 1996. The right pillar that supported the dome weakened and started to crumble because during restoring the earthquake damages, wrong material was used for the pillars to support the dome. Instead of blocks of stone the pillars were filled with sacks contaning river stones that caused weakness to hold the dome. Fortunately there were no victims, because the church was not open to the public that time.

Svenska

Katedralen i Noto, San Nicolo, är en av de vackraste kyrkorna på Sicilien. Byggd i barockstil med ljusa färger. Konstruktionen startade 1694 och blev färdig 1703. Jordbävningen i december 1990 orsakade vissa strukturella skador men katedralen återställdes. På grund av brister i återställningsarbetet rasade kupolen mars 1996. Den högra pelaren som stödde kupolen försvagades och började smulas sönder pga att under reparationen av jordbävningsskadorna användes fel material för att pelarna skulle kunna stödja kupolen. I stället för stenblock fylldes pelarna med säckar av flodstenar som orsakade svaghet för att hålla kupolen. Lyckligtvis drabbades ingen för kyrkan var inte öppen för allmänheten den tiden.

LivingInSicilyBlog

The facade has typical "two side towers" from the baroque era which can also be found on the church of Versailles and similar engravings of the Saint Roch church in Paris.

----------------------------------------------

Fasaden har "två sidotorn" typiska från barocktiden, som även finns på Versailles kyrka och liknande gravyr i Saint Roch-kyrkan i Paris.

LivingInSicilyBlog

The Cathedral in Monreale is the one and only must see cathedral in Sicily. It is made by a Norman king, Vilhelm II and is filled with arab-norman art.The mosaic is made of gold and on the walls telling stories from the bible, as you can see on the 11th photo there is made the story of Noah and his Ark. On picture 3 you see several arab inspired valvs and colomns where each one tells a story from the bible.
-------------------------------------
Svenska
Katedralen i Monreale är den enda måste se katedralen på Sicilien. Den är gjord av en normandisk kung, Vilhelm II och är fylld med arabisk-normandisk konst. Mosaiken är gjord av guld och på väggarna berättas historier från bibeln, som ni kan se på det 11:e fotot där det berättas om Noa och hans Ark. bild 3 ser du flera arabisk inspirerade valv och kolonner där var och en berättar en historia från bibeln.