Tag Archives: Catholicims

6 Comments

Religion is a hot topic in Sicily and I avoid to get into the discussions for two reasons: 1) Italians has two options in school, study catholicism or no religion at all. In Sweden we got an overview of the offers available. 2) Media only publish nice things about the church, not much scandals that we can read about in other countries media. This also limits many people because few speaks english and get news only in Italian. So they get just one side of the story.

To avoid discussions especially with women, as they are those who goes to church here, I said before that we are Protestants in Sweden, just as we wore before. But I have stopped to say it, to say things as they are, that we are a secular country but have a basic knowledge of different religions. And got better results as the news shocks many people and I rarely get more questions. I also answer today that I am an anti-theologist but I believe in a universal force, which I mean in a scientific way.

What I feel irritation over is that people try to push their believes on me. Send their kids to invite me to church as I have kindly explained that I will never ever adapt that organisation and why. Then when I have some questions about catholicism no one wants to answer. When I lived in Ragusa a priest kindly explained to me many the things church does and also said that many things they do in church are traditions and not always according to Bible teachings. And that was that. He did not try to blame me nor to convert me, he was also happy to be able to explain how things work. And I was happy to understand a bit more about the society.

What few people know is that I have been brought up in strict christianity and have actually read the bible several times and know exactly what the book says and seen so many verses going against eachother that the messages in the scriptures do not keep the so called truth intact. I can also compare what the priest says and what the Bible says. Strange thing is also that I have until this day never met a person here who actually reads the bible. I will remember the bible for the rest of my life even if I do not believe in it. People get surpriced when I pick up bible verses to answer their accusations.

To live in Sicily as a non believer works well, as there are many atheists here, they all do not say it officially and most atheists I meet are actually men.

For me religion is a political tool to keep people ignorant, but that is an opinion I keep to myself here. I never say it. I do respect believers, but why is it always so provocative when e.g. I do not believe? It is not about you...

Svenska

Religion är ett hett ämne på Sicilien och jag undviker att hamna i diskussionerna av två skäl: 1) italienarna har två alternativ i skolan, studera katolism eller ingen religion alls. I Sverige fick vi en översikt över de erbjudanden som finns tillgängliga. 2) Media publicerar bara trevliga saker om kyrkan, inte mycket skandaler som vi kan läsa om i andra länders media. Detta begränsar också många människor eftersom få talar engelska och får nyheter bara på italienska. Så de får bara en sida av historien.

För att undvika diskussioner speciellt med kvinnor, eftersom de är de som går till kyrkan här, sa jag innan att vi är protestanter i Sverige, precis som vi var tidigare. Men jag har slutat att säga det, och säger som det är, att vi är ett sekulärt land men har en grundläggande kunskap om olika religioner. Och fick bättre resultat nyheten chockar många människor och jag får sällan fler frågor. Jag svarar också i dag att jag är en anti-teolog men jag tror på en universell kraft, vilket jag menar ett vetenskapligt sätt.

Vad jag känner irritation över är att folk försöker trycka sin tro mig. Skickar sina barn att bjuda in mig till kyrkan, fast jag vänligt förklarat att jag aldrig någonsin kommer att ta mig an organisationen och varför. Sedan när jag har några frågor om katolismen vill ingen vill svara. När jag bodde i Ragusa förklarade en präst vänligt för mig många av sakerna kyrkan gör och sa också att många saker de gör i kyrkan är tradition och inte alltid enligt Bibelns läror. Och det var det. Han försökte inte att klandra mig eller att konvertera mig, han var också glad över att kunna förklara hur saker och ting fungerar. Och jag var glad att förstå lite mer om samhället.

Vad få vet är att jag har vuxit upp i strikt kristendom och har faktiskt läst Bibeln flera gånger och vet exakt vad boken säger och sett många verser som går emot varandra att meddelandena i skrifterna inte kan hålla den s.k. sanningen intakt. Jag kan också jämföra vad prästen säger och vad Bibeln säger. Konstigt är också att jag har tills denna dag aldrig träffat en person här som faktiskt läser bibeln. Jag kommer ihåg Bibeln för resten av mitt liv även om jag inte tror på den. Folk blir förvånade när jag plockar upp bibelverser för att svara på deras anklagelser.

Att leva på Sicilien som en icke troende fungerar bra, eftersom det finns många ateister här, alla säger inte det officiellt och de flesta ateister jag träffar är faktiskt män.

För mig är religionen ett politiskt verktyg för att hålla folk okunniga, men det är en åsikt jag håller för mig själv här. Jag säger aldrig det. Jag respekterar troende, men varför är det alltid provocerande när t.ex. jag inte är troende? Det handlar inte om dig...