Tag Archives: Caves

We visited the Caratabia Caves just by Mineo, approximately 40 minutes from Catania by car. This place is also called Castello delle Pietre = Stone Castle. These two caves are from the hellenistic and greek era where you can find original inscriptions on the cave walls dated about 500 B.C. There are two caves, one for living and animals, and in the second cave they made wine and ricotta, you can see the hole in the ground on the 6th photo where they produced these foods. If you want to visit these, you need you need to contact a guide by the municipality to open up the entrance.

Svenska

Vi besökte Caratabia Grottorna vid Mineo, cirka 40 minuter från Catania med bil. Denna plats kallas också Castello delle Pietre = Sten Slottet. Dessa två grottor är från den hellenistiska och grekiska eran där du hittar originalristningar grottväggarna daterade omkring 500 f.Kr. Det finns två grottor, en för att leva i och djur, och i den andra grottan de gjorde vin och ricottaost, du kan se hålet i marken det 6:e fotot där de producerade dessa livsmedel. Om du vill besöka grottorna behöver du kontakta en guide via kommunen för att öppna upp entrén.
Maj 005Maj 004Maj 008Maj 010Maj 016 Maj 019Maj 018

When you hike in the sicilian landscape you find many ancient caves. Some are still used as stables and some just are there empty with traces from old sicilian civilisation when people still lived in caves.

Svenska

När du vandrar i det sicilianska landskapet finner du många gamla grottor. Vissa används fortfarande som stall och några bara finns där tomma med spår från gamla sicilianska civilisationen när människor fortfarande bodde i grottor.

IMG_1259IMG_1260IMG_1261

This structure is from times B.C when people still lived in caves, then is passed to arabs, then to normans, then to baroque area and now it is just falling apart and been visited by thiefs. Up on the hill you have this structure now dated late 1800 and below you still find the caves. We have signed an agreement with the owner to develop the structure to a nice private hotel. This place is amazing an have so much history. You feel the place is dynamic when you visit it, it fills you with energy and makes you stand still for a while.

Svenska

Denna struktur är från tiderna F.K när folk fortfarande bodde i grottor, sedan togs över av araber, sedan till normanderna, sedan till barock, och nu bara faller isär och besökts av tjuvar. Uppe på kullen har du denna struktur nu daterad sent 1800 och nedan kan du fortfarande hitta grottorna. Vi har tecknat ett avtal med ägaren för att utveckla strukturen för ett trevligt privat hotell. Denna plats är fantastisk, den har så mycket historia. Du känner att platsen är dynamisk när du besöker den, fyller dig med energi och gör att du står stilla en stund.
Roccadia 009Roccadia 011Roccadia 018Roccadia 028Roccadia 036

Mangia Pane cave lays just by a small seaside town on the Sicilys west coast called Custonaci. Here you find traces from the earliest population in Sicily, called Siculi. They lived in caves. The same area is filled with traces from other populations until this day when local people every year hold several feasts by the cave. The cave is still a small rural farm with animals and food produce.

Svenska

Mangia Pane grottan ligger vid en liten kuststad på Siciliens västkust som kallas Custonaci. Här hittar du spår från den tidigaste befolkningen på Sicilien, som kallas Siculi. De bodde i grottor. Samma område är fylld med spår från andra populationer tills denna dag lokalbefolkningen varje år håller fleratal fester vid grottan. Grottan är fortfarande en liten lantlig gård med djur och livsmedelsproduktion.

AUGUST 132AUGUST 134AUGUST 142AUGUST 143AUGUST 144AUGUST 146AUGUST 147