Tag Archives: Centuri

Leave a reply

Sponsrat Inlägg

Informationsflödet i världen ökar i snabb takt i och med internets framfart och nya kommunikationslösningar. I organisationer kan det vara svårt att hänga med och anpassa sig till den ständigt förändrade världen som mer och mer handlar om rätt kommunikation, och med all förändringar uppstår även nya behov. Då växer också nya företagsverksamheter upp som är specialiserade att hjälpa företag med rätt kommunikation både internt och externt. Centuri är ett av dessa företag, som även kan hjälpa med att företaget får rätt extern kommunikation och inte drunknar i informationsbruset.

dhUndvik detta och få ordning på verksamhetens information

Centuri har specialiserat sig på enkelhet som gör det enkelt att finna den information du behöver i din organisation utan att ha koll på var informationen är lagrad. Enkelheten finner du i genom att använda vissa sökord för att finna det du söker, t.ex. om du behöver finna information om företagets logistik hantering så finner du all lagrad information genom att söka via ordet logistik. Eller du kan också ta fram en kronologisk sammanfattning om alla dokument som inlagts den senaste veckan. I en organisation där informationen vandrar genom olika led och avdelningar är enkelhet och rätt informationsflöde mycket viktigt för att få verksamheten att fungera på ett tillfredsställande sätt. Där har Centuri en mycket flexibel lösning för er! Centuri även granskar och publicerar innehållet i dokumentet så den är sakriktig och aktuell.
Centuri.se