Tag Archives: Changes

I have been living in Sicily almost eight years now, it is seven years longer than the original plan. Every visit to Sweden I see how I have started to change. Two years ago I missed the train from Stockholm to Uppsala because I am used to sicilian time and always have couple of extra minutes to catch the train even if I am late here. But in Sweden no. Last year I saw myself getting irritated of the slow traffic. In Sweden they drive sooo slow and it takes ages for them to park the car. I have to watch out all the time to not drive faster than the speed limit because the fines are very high in Sweden. In Sicily I have never got a fine. I also speak my mind even more these days, straight up and just as it is. Well, I was like that also before, but now even worse. One thing I notice is that I stop swearing when I leave Sicily. Here people use very strong words in daily life and when I leave the island, I don't swear. I guess I don't need to, it is not needed in swedish daily life nor for getting ahead.

I have become more economical here. I save money and I think before I buy (except for shoes). In Sicily you learn to live with little because here when no water comes from the tube....yeah, no water comes from the tube. Who will you complain too? Well, I have learned to keep extra water aside and survive easily two days. Last year in Stockholm they had a hudge electricity lack because the power stations main cable exploded (this is breaking news in Sweden. Never happens!). We could hear the explosion and almost 10,000 homes were without electricity. This is very unusual in Sweden. But I did not even react. Just asked my swedish friends where they keep the candles. When they were worried to remain without electricity, I am used to put an extra pijama on and blankets during the night. Keep door closed and the candles will heat a small place. I am so used to it here in north Sicily because they do not have back up systems like in south Sicily. I have become more patient here and do not worry much anymore. The power cable in Sweden was fixed within one hour. In Sicily something like that can take two days...or if ever.

I greet the neighbours in Sweden even if they are not my neighbours. In Sicily you do. But I am also glad that swedish neighbours are less curious of other people and what neighbours do. In Sicily they can often be invasive and complain about shit things; how you hang your laundry, flowers on balcony, how I park the vespa or car... crap things.

When I talk to couples I am so used to only talk to the woman these days. In Sicily you have to or nothing will be decided and she will hate me forever. She is jealous of her man and he will also get into trouble if I speak too much to him. I do not even look him in the eyes here in Sicily, just talking to her. Noticed I started to be the same with north europeans and really working on to remember that I can easily talk to him too. Hell will not brake loose! That is a part I miss so much from my own culture. No unneccesary made up drama!

img_2947

Svenska

Jag har bott på Sicilien nästan åtta år nu, det är sju år längre än den ursprungliga planen. Varje besök till Sverige ser jag hur jag har börjat förändras. För två år sedan missade jag tåget från Stockholm till Uppsala eftersom jag är van vid siciliansk tid att alltid ha några extra minuter för att hinna med tåget, även om jag är sen här. Men i Sverige går det inte. Förra året märkte jag att jag blev irriterad av långsamma trafiken. I Sverige kör de såååå långsamt och det tar år för dem att parkera bilen. Jag måste se upp hela tiden att inte köra fortare än hastighetsgränsen eftersom böterna är mycket höga i Sverige. På Sicilien har jag aldrig fått böter. Jag säger också ännu mer vad jag tycker dessa dagar, rakt ut och precis som det är. Jag var så också tidigare, men nu ännu värre. En annan sak jag märkt är att jag slutar svära när jag lämnar Sicilien. Här använder människorna mycket starka ord i det dagliga livet och när jag lämnar ön, svär jag inte . Jag antar att det inte behövs det då det inte är ett behov i svenska vardagen eller för att ta sig framåt.

Jag har blivit mer ekonomisk här. Jag sparar pengar och tänker efter innan jag köper (med undantag för skor). På Sicilien lär man sig leva med lite eftersom när inget vatten kommer från kranen.... ja, då kommer inget vatten ur kranen. Vem kan du klaga hos? Tja, jag har lärt mig att ha extra vattenbehållare och överlever lätt två dagar. Förra året i Stockholm hade de en stort elavbrott eftersom kraftverkets huvudkabel exploderade (detta är stora nyheter i Sverige. Händer aldrig!). Vi kunde höra explosionen och nästan 10.000 hem var utan elektricitet. Detta är mycket ovanligt i Sverige. Men jag reagerade inte ens. Frågade mina svenska vänner var de har värmeljusen. De var oroliga att vara utan el, men jag är van att ta på en extra pyjamas och filtar under natten. Håller dörren stängd och ljusen kommer att värma upp ett litet rum.  Jag är så van vid det här på norra Sicilien eftersom de inte har back up-system som på södra Sicilien. Har blivit mer tålmodig här och oroar mig inte längre. Strömkabeln i Sverige lagades inom en timme. På Sicilien är det något som kan ta två dagar ... eller om någonsin.

Jag hälsar på grannarna i Sverige, även om de inte är mina grannar. På Sicilien gör du det. Men jag är också glad över att svenska grannar är mindre nyfikna på andra människor och vad grannarna gör. på Sicilien kan de ofta vara invasiva och klaga på skitsaker; hur du hänger tvätten, blommor på balkongen, hur jag parkerar Vespa eller bil ... skit saker.

När jag pratar med par är jag så van att endast prata med kvinnan nuförtiden. På Sicilien måste du eller ingenting kommer att beslutas och hon kommer att hata mig för evigt. Hon är svartsjuk över sin man och han kommer också att få problem om jag talar för mycket med honom. Jag brukar inte ens se honom i ögonen här på Sicilien, bara prata med henne. Märkte att jag började med samma sak med nordeuropéer och jobar verkligen på att komma ihåg att jag lugnt kan prata med honom också. Helvetet kommer inte braka lös! Det är en sak jag saknarmycket från min egen kultur. Ingen onödig drama!

2016-06-05-15-48-12

Som jag skrev innan fick jag äntligen en förklaring av mina wierdo grejer och vill översätta del två om denna fråga. Det enklaste sättet att förstå skillnaden är jämförelsen nedan mellan en HSP och en icke-HSP person:
 änk dig att en person ofta vistas i ett klassrum, han/hon gör en överblick av rummet på morgonen och konstaterar att rummet ser ut som vanligt. En person med hög känslighet vistas i ett liknande klassrum, han/hon kommer dit på morgonen och konstaterar att Olle har placerat sina saker på fel hylla, att Anna flyttat sin bänk ett par decimeter, att Karin ser bekymrad ut och att Anders kommer att bli mer bråkig än vanligt idag.

En HSP registrerar detaljer och tar upp massor av information på bara några sekunder. Detta händer hela tiden, dag ut och dag in. Vissa lär sig att stänga av vissa delar av informationsflödet, andra lär sig att hantera informationslasten genom vila och återhämtning.

Som en HSP nu förstår jag varför större delen av människor inte är som mig och andra människor kan nu förstå varför en HSP beter sig på ett visst sätt.

Personligen är jag lättad över att denna information. För mer information på svenska, klicka här.
För Del 1 Jag skrev tidigare, klicka här.

--------------------------------------------
Eng: As I wrote before I finally got an explanation of my wierdo stuff and would like to translate Part two of this matter. The easiest way to understand the difference is the comparison below between a HSP and a non-HSP person:
Imagine that a person often stays in a classroom, he/she makes a glance of room in the morning and finds that the room looks as usual. A person with high sensitivity  (HSP) reside in a similar classroom, he/she gets there in the morning and finds that Olle has put his things on the wrong shelf, Anna moved their bench a few feet, that Karin looks worried and that Anders will be more rowdy than usual today.

A sensitive body registers the details and takes up lots of information in just few seconds. This happens all the time, day in and day out. Some learn to turn off certain parts of the information flow, others learn to manage information load through rest and recuperation.

As a HSP now I understand why major part of the people aren't like me and other people can now understand why a HSP behaves in a certain way.

Personally I'm releived to have this information. For more information in Swedish, click Here.
For Part 1 I wrote before, click Here.

2 Comments

Vill skriva om detta ämne som jag tror det finns människor där ute undrar samma saker som jag liksom visste, men kunde inte sätta fingret på. Fick svar igår att jag är en HSP. Allt jag läser är sant, det var som en person som inte känner mig skriver om mig till mig. Blev rädd, sedan lugn, sedan glad att förstå att detta är normalt. Skulle vilja dela med mig av mina erfarenheter.

Så vad är HSP? "Kort en person som är öppen för omgivningen och ser detaljer snabbare och enklare än andra, bearbetar information på ett djupare plan än de utan HSP. De är väldigt lugna personer, som ibland kan missförstås och tolkas för blyghet. Var femte person är "känsliga" och trettio procent av bärare av denna karaktär är mycket utåtriktade. Det finns ingen anledning att skryta om sina förmågor eftersom egenskaperna blir tillgängliga först när du lär dig att hantera och skydda dem väl."

Vad är typiskt för en HSP person?* Stort behov av att vara utomhus i naturen* Känslig för starkt ljus och ljud* En person med ett stort behov av egen tid* Vet saker utan att veta behöva bli berättad

■ Känslomässigt: känsliga personligheter uppfattas ofta som tillbakadragna, blyga och inåtvända, men kan lika gärna vara väldigt utåtriktade. Många kända skådespelare ofta under namnet HSP, det är lätt att känna med i olika känslor och tillämpa dem i rollen som tolkningar
■ Fysiskt: HSP personer kan ha en låg tolerans för starka lukter, starkt ljus eller ljud. De tenderar att ha stor kroppsmedvetenhet och vet instinktivt när de är i en miljö som inte är bra för dem
■ Socialt: introverta HSP ofta känner sig missanpassade. De njuter av sitt eget sällskap och är bekväma med att spendera tid ensam. Både extroverta och introverta har behov av återhämtning efter att ha spenderat tid socialt.

Personligen har aldrig förstått människor som har så mycket människor runt. Människor är trevligt, men jag kan vara själv i flera dagar och aldrig känna sig ensam eller ha behovet av att hitta mig själv. Min familj och nära vänner är mycket viktiga eftersom jag kan lita på dem och de inte utnyttjar mig eller andra människor. Hellre i fjällen eller på landet under ett olivträd läsandes en bok, det är mer attraktivt än springa i ett shoppingcenter alla dagar. T.ex. efter en timme i ett fyllt shoppingcenter blockerar jag omvärlden, blir irriterad och får röda trötta ögon. På jobbet t.ex. mina närmaste kollegor kallar mig efter att konferensen har pågått ett tag, eftersom de vet att jag lätt blir trött och vill vara närvarande i viktiga punkterna. Förstår nu varför många människor tycker det är konstigt att jag kan låsa mig hemma en hel helg och inte se någon. Förstår varför många människor säger efteråt vad de tyckt av t.ex. ett beslut, Jag trodde du visste.

Tips för hur man kan leva med detta:
* Vila, sova åtta timmar är viktigt eftersom kroppen annars kan överväldigas av intryck. Ta ett par timmar varje dag till meditation
* Du behöver tid att sortera och sortera den information du samlar in
* Kom också ihåg att skydda din karaktär, du har ett stort och generöst hjärta som lätt kan utnyttjas och manipuleras om du inte lär dig att skapa rätt fysiska gränser
* Acceptera vem du är, lära sig att använda detta

Jag ser mitt hem som en fridfull plats för rekreation. Måste vara varm, lugn och fylld av harmoni. Tar bort personer jag inte känner mig bekväm med, t.ex. människor som ger mig magont. Kan läsa människor snabbt och de gånger jag har ignorerat magkänsla, gick saker fel. Varför har jag låtit dessa människor komma in? Jag bedömde mig själv som kräsen och svår. De gånger jag städar känner jag mig som en idiot för att inte sett eller ignorerat personers verkliga personlighet jag faktiskt kände att denna person inte är bra. Nu tillbaka till 100% magkänsla.
Det är inte alltid bra på t.ex. fest, skannar rummet och väljer människor. Eller orkar inte närvara en lång tid. Gå ut på diskotek älskar jag. En anonym plats, snabba Ciaos och bara vara runt människor som du vill. Ingen personlig information, bara dansa, dricka, chit chat...

De bästa medarbetare jag någonsin haft är de anlitade när de gick genom entrén dörren. Du ser det. De som jag har tvingats på har slutat i att betala dem för att lämna företaget. Jag känner av bra affärer väldigt lätt och det därför min position nu är perfekt och även det arbete som jag gjorde innan, organisation och öka resultat. Jag får alltid toppresultat på jobbet! Men jag har inget behov av att bli någon stor. En negativ aspekt är att många människor trycker i mig att ta ett pretigefyllt jobb, slösar min kompetens på Sicilien. Jag är faktiskt glad exportera tomater, arbetar med naturen. Att gå in i ett ekologiskt växthus får mig nästan att gråta. Mina lönecheckar fick mig aldrig gråta, gav mig bara mer skor. Jag tror att många framgångsrika människor i näringslivet är HSP personer enligt reaktionerna på FB.

En annan negativ sida är att jag tenderar att tänka på vissa människor som dumma när de inte kan se själva. Nu vet jag att de inte är. Jag har ofta sagt Men titta på de personer hur de går, i ansiktets uttryck, naturen runt och du ser. Den andra personen ser ut som en ?. En annan sak när en person ber om ett råd (jag hatar dessa stunder) svarar jag Men se dig omkring. Och de blir ?. Jag blir ibland irriterad när folk inte kan sätta ett och ett ihop, verkar blinda. Det är därför jag aldrig kan bli lärare. Jag måste jobba på tålamodet. :))

Ser lätt när en person ljuger, säger inte något och sedan håller personen på ett avstånd. Det är lite oförskämt, men när jag ser personen ljuga, ibland fortsätter med dialogen och tittar på personen i ansiktet och skrattar inuti. Jag vet att jag måste sluta. Ser när en person döljer saker och som inte är tillitsfull. Detta är mycket bra! Det finns faktiskt människor runt omkring mig som tror att jag inte vet, men egentligen vet jag allt. Men jag bryr mig inte, det är inte min sak. Herregud, jag tror jag kommer att vara utan vänner nu...bara skojar. Många av mina vänner och kollegor har sett denna sak och säger Varför berättar jag för dig, du vet redan!. Du ser detaljerna snabbare, följ med mig till detta möte!

Har varit mycket osäker ibland, men nu när jag vet att jag är FSB och kommer att bli säkrare att säga till folk Jag är en FSB person istället för att säga Tja, jag bara vet och en risk ses som en utomjording. De sa att jag var deprimerad. Men hur kan en deprimerad person vara lycklig. Jag ser detta som en gåva att arbeta för ännu bättre stunder i livet.

Du behöver inte tretton år i Italien för att förstå det här landet, sa jag de första året här. Ni kan föreställa er reaktionerna...LOL!

För svenskar rekommenderar att läsa detta inlägg, där jag har översatt sammanfattningen som det skrevs mycket bra och lätt att förstå, Klicka här och här.

-----------------------------------------------------
Eng:
Want to write about this topic as I think there are people out there wondering the same things I kinda knew but couldn't put my finger on it what it was. Got the answer yesterday that I am a HSP. All read is true, it was like a person who don't know me writes about me to me. Got scared, then calm, then so happy to understand that this is normal. Would like to share my experiences.

So what is HSP? "Shortly a person who is open to the surroundings and see the details faster and easier than others, and process information at a deeper level than those without HSP. They are very calm persons, which sometimes can be misunderstood and interpreted for shyness. Every fifth person is "sensitive" and thirty percent of the bearers of this nature are very extroverted. There is no reason to brag about their abilities as the properties becomes available only when you learn to manage and protect them well."

What is typical for a HSP person?
* Great need to be outdoors in nature
* Sensitive for bright lights and sounds
* A person with a great need for their own time
* Who knows things without being told to

Emotionally: sensitive personalities are often perceived as reclusive, shy or introverted, but might as well be very extroverted. Many famous actors often under the name HSP, they find it easy to empathize with different feelings and apply them in the role of interpretations
Physical: HSP's may have a low tolerance for strong odors, bright light or sound. They tend to have great body awareness and know instinctively when they are in an environment that is not good for them
Socially: introverted HSP often feel maladjusted. They enjoy their own company and are comfortable with spending time alone. Both extroverts and introverts need recovery after having spent time socially.

Personally have never understood people who have so much people around. People is nice, but I can be perfectly fine by myself for days and never feel lonely or had the need to find myself. My family and close friends are very important as I can trust them and they don't take advantage of me or other people. Rather be in the mountains or in the countryside under a olive tree reading a book, it's more attractive than run in a shoppingmall all days. E.g. after one hour in a filled shoppingmall I block the world around, get irritated and get red tired eyes. At work e.g. close colleagues call me in after the conference has been going on for a while as they know I easily get tired and want to be present at the core point. Also now understand why many people think it's strange that I can lock myself at home a whole weekend and not seeing anyone. Understand why many people say afterwards what they tought of e.g. a desicion made saying I thought you knew.

Tips how to live with this:
*  Rest, sleeping eight hours is important because the body might otherwise be overwhelmed by impressions. Take a few hours each day to meditation
* You need time to clean and sort the information you collect
* Also remember to protect your character, you have a large and generous heart that can be easily exploited and manipulated unless you learn to set proper physical boundaries
* Accept who you are, learn to use this

I see my home as a peaceful place for recreation. Has to be a warm, calm and filled with harmony. Clean out people I don't feel comfortable with, e.g. people that makes my stomach ache. Can read people fast and those times I have ignored the gut feeling, things have went wrong. Why have I let these people in? I judged my self beeing too picky and difficult. Those cleaning times I have felt like an idiot of not seeing or ignoring the persons real personality as I actually felt that this person ain't good. Now going back to the 100% gut feeling.
It's not always good when e.g. entering a party, scan the room and choose people. Go out clubbing I love. An anonymous place, fast Ciaos and just be around people as you like. No personal details, just dance, drink, chit chat...

The best co-workers I ever hired are those hired when they walked through the entrance the door. You see it. Those I've been forced on has ended in paying them to leave the company. I feel the business very easy and this why my position now is perfect and also the work I did before, organisationa and increase results. I always get top results at work. But I don't have the need to become someone big. One negative aspect is that many people press me to get a high level job, wasting my competence in Sicily. I'm actually happy exporting tomatoes, working with the nature. Entering a organic greenhouse makes me almost cry. My paychecks before made me never cry, gave me just more shoes. I think many successful people in the business world are HSP according to reactions on my FB.

One other negative side is that I have tend to think of some people as stupid when they can't see by themselves. Now I know they aren't. I have often said But look at the persons way to walk, the face expression, nature around and you see. The other person looks like a ?. One other thing when a person asks for an advice (I hate those moments) I answer But look around you" And the person went ?. I get sometimes irritated when people can't put one and one togheter, seems blind. That's why I can never be a teacher. I have to work on that patience. :))

See easy when a person lie, don't say anything and then keep the person on a distance. It's kinda rude but when I see the person lie, sometimes go on with the dialogue looking at the persons face and laughing inside. I know I have to stop. See when a person hides things and who is not trustful. This is very good. There are actually people around me who thinks I don't know but actually I know everything. But I don't care to say, it's not my business. Oh my God, I think I'll be without friends form now on...just kidding. Many of my friends and colleagues have seen this different thing saying Why do I tell you, you already know!. You see the details faster, come with me to this meeting.

I've been very insecure at times, but now as I know I'm FSB and will get more secure to say to people I'm a FSB person instead of saying Well, I just know and get the risk to be seen as an alien. They said I was depressed. But how can a depressed person be so happy. I see this as a gift to work on for even better moments in life.

You don't need thirteen years in Italy to understand this country!, I said the first year here. You can imagine the reactions...LOL!

For Swedes I recommend to read this post, where I have translated the summary as it was written very well and easy to understand, Click Here and Here.

----------------------------------------------------------------------------

Sources: Google HSP, brandingspirit.wordpress.com, Dr. Elaine Aron "The Highly Sensitive Person", www.hsperson.com (site under mantainance), http://youtu.be/5yUCFe4ERNQ etc.

2 Comments

Besökt många underbara platser
Träffat fantastiska människor från andra länder
Kommer från det perfekta samhället som de säger
Simmat med delfiner på Bali
Skylinen i New York
Solnedgång i Brasilien
Skidåkning i Österrike
Dansat i London
Shopping i Bankok
Bott i Rom
Men det finns något som håller mig här
Något som gör att jag inte kan lämna

Det är något i luften
Efter år kan jag fortfarande inte sätta fingret på det

----------------------------------
Eng: Been to many breath taking places
Met fantastic people from other countries
Come from the perfect society as they say
Swimmed with dolphins in Bali
Skyline of New York
Sunset in Brasil
Skiing in Austria
Dancing in London
Shopping in Bankok
Lived in Rome
But there's something that keeps me here
Something that can't make me leave

There's something in the air
After years I still can't put my finger on it

1 Comment

Som jag nämnde innan jag får frågor om att arbeta på Sicilien och också om att vara en entreprenör. Vissa tror ju att jag är ansluten med några familjer här. Om du studerar deras regler för att vara medlem i en familj, förstår du ganska snabbt att det inte är möjligt för en svensk finsk kvinna att ha något att göra med dem. Och andra organiserad brottslighet gängen är inte områden jag är intresserad av (<---läses med ironi). Vad jag kan säga är att maffian inte är mer än den organiserade brottsligheten i ett annat land. Italiens problem kan inte bara skyllas på dem, som sagt är det bra att få ett grepp om familje strukturen, kyrkan...men det är en annan inlägg. Bilden av Sicilien som skrivs i tidningar är inte den ön jag känner till, men jag antar att även dessa skriverier har en mening. Om du vill ha en utmaning i ditt liv, försök arbeta på någon annan plats olik din. Synen på denna värld kommer att förändras. Att ansluta dina erfarenheter och kultur med en värld så totalt annorlunda än din. Det är fantastiskt att vara född och uppvuxen i Sverige, men att ta allt detta utomlands är ännu bättre. Det Sverige jag minns är när du fortfarande kunde lämna din dörr olåst för ett snabbt ärende. De tiderna är förbi. När jag bestämde mig att stå på mina egna 2009 och sluta arbeta för ett siciliansk företag de sa till mig att jag kommer att klara högst sex månader och så flyttar jag härifrån. Först på grund av alla kända problem och eftersom jag är en kvinna (= jag skulle bli trakasserad till döds). Tja, om du tittar från en sicilianares synvinkel kan det vara så, men jag märkte snabbt att allt beror på din egen inställning. Den första leverantören jag började arbeta med lärde mig mycket snabb och tydligt allt om Sicilien, men låtit mig uppleva allt själv. Han är en av de personer i mitt liv jag alltid kommer att vara för evigt tacksam till. Grazie Vittorio! Idag arbetar jag också med en annan fantastisk människa som har samma start upplevelser i Sicilien. Sammanfattning: Jag har bra människor omkring mig. Jag tänker inte säga hur jag gjorde det. De styrkor jag har är bra Magkänsla + Slicka ett finger och känna av luften. Vad jag kan säga är att ärlighet alltid lönar sig och inte ha för bråttom. Respektera alltid din nya omgivning, men inte acceptera allt. Jag beklagar för att kontaktat mina egna landsmän för fort, alla har sina egna erfarenheter och det är lätt att förlora din. Jag lyssnar inte så mycket på andra människor som inte känner mig och vill ge råd utan att ha bett om dem. På Sicilien måste du att arbeta hårt och själv. Ingen kommer att ge saker till dig gratis. Världen fungerar så här, allt annat är naivt. Det finns bättre och sämre länder, det beror på social konstruktion i varje land. Allt beror också på din vilja att lära och göra saker. Det finns inga dumma människor, det finns bara en brist på kunnande. Varje dag på Sicilien lär jag mig nya saker. På Sicilien träffar jag människor från alla möjliga länder, det är en färgglad ö trots vad som visas ut. Min värld har förändrats och kommer att hålla på att ändras...ingen sa det skulle vara lätt...

Allt enligt mina personliga erfarenheter

-----------------------------------------------
Eng: As I've mentioned before I get questions about working in Sicily and also about beeing an entrepreneur. Some think of course that I'm connected with some families here. Well, if you study their rules to enter a family of theirs you understand quite fast that is not possible for a swede finnish woman to have anything to do with them. And the other organised crime gangs ain't just sectors I'm interested of (<--- read with irony). What I can say is that Mafia ain't more than organized crime in another country. Italys problems can't just be blaimed on this, as saying this it's good to get a grip of the family structure, church...but it's another post. The picture of Sicily written in news papers isn't the island I know, but I guess also those things have a meaning. If you want a challange in your life, try to work in some other place so different from yours. The view of this world will change. First to connect your experiences and culture with a world so totally different from yours. It's fantastic to be born and brought up in Sweden, but to take all that abroad is even better. The Sweden I remember is when you could still leave your door un locked for a quick errand. Those times ain't no more. When I decided to stand on my own 2009 and stop working for a sicilian company they said to me that I will last maximum six month and then I'm out of here. First because of all the famous problems and because I'm a woman (= I would be harrassed to death). Well, if you look from a sicilians point of view, it can be like that, but I noticed very fast that it all depends on your own attitude. The first supplier I started to work with teached me very fast and clear all about Sicily, but still let me experience all by myself. He is one of the persons in my life I will always be for ever thankful to. Grazie Vittorio! Today I also work with another fantastic person who have the same start experiences in Sicily. Summary: I have good people around me. I'm not going to write how I made it. The strengths I have is good Gut Feeling + Lick a finger and feel the air. What I can say is that honesty always pays and not having too much of a hurry. Always respect your new surroundings, but not accept everything. I regret for contacting my own countrymen too fast, everyone has their own experiences and it's easy to loose yours. I don't listen too much to other people who doesn't know me and want to give advices without having asked for them. In Sicily you have to work hard and by yourself. No one is going to give things to you for free. World works like this, everything else is being naive. There are better and worse countries, it all depends on social construction in every country. All also depends on your willing to learn and do things. There are no stupid people, there are just a lack of know how. Every day in Sicily I learn new things. In Sicily I meet people from all kinds of countries, it a colorful island dispite what is shown out. My world has changed and will keep on changing...noone said it would be easy...

All according to my personal experiences

Hej bloggare, dags att börja blogga igen! Ja, jag vet. Har mycket att skriva om, men tiden flyger mycket snabbt och anledningen är en hel del arbete. Jag arbetar fortfarande med ekologisk export och har även nya produkter att starta den här säsongen. Skapat olika arbetsgrupper med sicilianare där vi tillsammans försöker skapa något nytt för marknaden. Så all tid går dit. Det är verkligen roligt och vi alla arbetar under vår egen risk, så jag hoppas verkligen att några av projekten kommer att starta. Jag har börjat också på regional nivå och det kommer att bli en tung maskin att dra fram, men med tiden tror vi att goda resultat kommer att komma ut. Start planerad i November, kontrakt klart!

Vi arbetar också med vårat andra företag, Sicily Helpmates, turism på Sicilien. Försöker skapa bättre information för saker som är värdefulla på Sicilien, men hanteras med långsammare effekt idag. Tack vare underbara sicilianare, går saker framåt, sakta men framåt. Vi är mycket glada över att ha haft tre kunder här redan. Bättre PR kommer att starta i september.

Vi har också organiserat arbetstider, fungerar inte att arbeta hela tiden. Förlorar tid och rum. Två år av tungt arbete börjar kännas och nu bara driva fram alla de saker vi har gjort. Har också börjat skriva kontrakt så bara det tar tid. Italiensk lag...pfjiuu...sicilianare föreslog kontrakt, jag har ju haft min personliga test att inte skriva kontrakt förrän första lurar mig med pengar. Det var två och ett halvt år sedan testet började och aldrig haft några problem. Men nu, signera. 🙂

På Sicilien Vi arbetar mot allt, motströms. Vi behöver positiva människor som dig! - Naaw! Jag kommer att arbeta ännu hårdare! Tack! Min specialitet är att se möjligheterna i problemen och driva omöjliga uppdrag. Det är min drivkraft!

Over and Out!

-------------------------------------------
Eng: Hey blogger, time to start blogging again! Yes, I know. Have alot to write about but time flies by very fast and the reason is alot of work. I still work with organic export and have also new products to start up this season. Created different work groups with sicilians where we together try to create something new for the market. So all time goes there. It's really fun and we all work under our own risk, so I really hope that some of the projects will hit off. I also started at regional level and it will be a heavy machinery, but with time we believe that good results will come out. Start planned November, contracts done!

We are also working on our second company, Sicily Helpmates, tourism in Sicily. Trying to create better information for things that are valuable in Sicily but handled with slower effency. Thanks to lovely Sicilians, things move forward, slowly but forward. We're very happy to have had three clients here already. Better PR will start in September.

We have also organized working hours, not working all the time. Otherwise you loose time and space. Two years of heavy work starts to tire and now just push forward all the things we have done. Have also started to write contracts so only that takes time. Italian law...pfjiuu...Sicilians suggested contracts, I have had my personal test not to write contracts until first one fools me with money. It was two and a half years ago the test started and never had any problems. Well, now signing all. 🙂

In Sicily, we are working against everything, against the flood. We need positive people like you! - Naaw! Now I will work even harder! Thanks! My specialty is to see the possibilities in problems and enforce impossible tasks. It is my driving force!

Over and Out!

Mina senaste två resor till Sverige har varit under mycket upptagen tid på Sicilien.
På Sicilien du är så upptagen med allt och har en massa beslut att göra i arbetet att du glömmer att ha samma skarpa öga när det gäller ditt privatliv. Jag frågade mig själv nyligen varför jag inte skyddar mitt privatliv så mycket som jag skyddar mitt arbete? På Sicilien går dagarna mycket snabbt. Du träffar också mycket folk, för mycket val och omgivningen är inte så säker socialt som jag är van vid. Tack vare den här resan har jag fått perspektiv på många saker som händer i mitt liv just nu.
Resor till Sverige är inte bara att träffa min underbara familj och vänner men också att få perspektiv. Göra nya tidsplaner och göra de där viktiga besluten jag aldrig gör på ön.

Det är dags nu för mig nu att inte leva för dagen. Det har varit kul den här tiden, men nu är det dags att göra en ny femårsplan.
Det är också dags för mig att rensa ut vissa människor som fastnade i det här snabba tåget, men har ingen funktion än att försöka dra bromsarna eller komma in i våra gruppers verksamhet genom ett enkelt sätt.
Det är också dags för mig att göra plats för en annan person i mitt liv. Denna förändring kommer att ta tid eftersom jag är van att ta hand om mig själv (det är ett heltidsjobb bara det...LOL!) och tänka bara på mina behov...men med tiden...

Så det är sammanfattningen av Sverige resan som börjar ta sitt slut när jag imorgon reser tillbaka till Sicilien.

---------------------------------------------------------
Eng: My latest two trips to Sweden have been during very busy moments in Sicily.
In Sicily you are so busy with everything and have alot of desicions to make in work that you forget to have the same sharp eye when it comes to your private life. I asked myself Why don't I protect my personal life as much as I protect my work? In Sicily days passes very fast. You meet too much people, too much choises and the envoirment isn't as safe socially as I'm used to. Thanks to this trip I have got perspective to many things that are happening in my life.
Trips to Sweden are not only to meet my wonderful family and friends but also to get perspective. Make new time plans and make those important desicions I never make on the island.

It's time now for me now to not live by the day. It has been fun this time, but now it's time to make a new five year plan.
It's also time for me to clean out some people that got hooked up in this speedy train, but have no function than trying to pull the brakes or get in our group business by easy way.
It's also time for me to make room for another person in my life. That change will take time as I'm used to take care of myself (it's a fulltime job only that..LOL!) and think of my needs...but with time...

So that's the summary of this Sweden trip that starts to come to an end as I'm going back to Sicily tomorrow.

Många tror att på grund av lyckan /framgången /hastigheten etc. jag haft i Sicilien att jag nu badar i en pool av pengar. Nej, ett stort missförstånd många människor har är att ny startar företag är rika. I starten har du bara kostnader; resor, lanseringar, skicka prover utomlands, skatter etc. Jag är glad att jag kan betala mina levnadskostnader, underhållning och handla några fina grejer. Omkring 60% av omsättningen från J Siljehagen Consulting går till resor och nu när det finns ett nytt företag http://www.sicilyhelpmates.com/. Sidan är under uppbyggnad och kommer att bli en annan typ av turism. Ja, vi hyr ut en del fastigheter som ägs av folk som vi redan gör affärer med, som advokater, transportbolag, producenter, vår favorit frisör...ett mer personligt bolag. Delägarna och grundarna är jag och min vän som skriver den här bloggen på svenska och tyska, klicka här.

I början 18 december 2009 hade jag första kunden efter 1,5 veckor. Det tar ungefär ett år när man börjar komma upp till volymer eftersom de först testar produkten, den sicilianska och deras marknad, samarbete, förtroende, transporterna, prissättning, besök...listan är lång. Jag är långsam med starter eftersom jag hellre lära mig sektorn jag arbetar i istället för att sälja saker som jag inte vet något om. Som vinverksamheten: tog kurser, läser och studerar, lära sicilianska vinmarknaden, besöka en massa företag och sedan valde fem av dem där även struktur, människor, organisation etc. behöver studeras för att undvika problem. Nu efter 11 månader är vi redo.

Det kostar ca 1000-8500 euro att starta en ny bransch eller en ny producent.

Vi fick ett erbjudande om att ta ett bank lån för det andra bolaget. Vi valde att tacka nej, det är pengar du måste betala tillbaka med ränta. Vi investerar snarare själva, IKEA stilen. 🙂 Prova långsamt, testa våra vingar än ha en stress att skynda på och mista våran grund.

Picca Picca si va Avanti!

--------------------------------------------------------------
Eng: Many think that because of the luck/success/speed etc. I have had in Sicily I now swim in a pool of money. No, a big miss understanding that many people have is that new start companies are rich. In the begginning you have only costs; travels, launches, send tests abroad, taxes etc. I'm glad I can pay my living costs, entertainment and shop some nice stuff. About 60% of the turnover from J Siljehagen Consulting goes to travel and also as there's a new company http://www.sicilyhelpmates.com/. This site is under construction and will be a different kind of tourism. Yes, we will rent out some real estate owned by people we already do business with; as lawyers, drivers, producers, our favorite hair dresser...a more personal company. The co-owners and founders are I and my friend who writes this blog in Swedish and German, Click Here.

In the start 18th Dec 2009 I had the first customer in 1,5 weeks. It takes about a year when you start to come up to volumes as they first test the product, the sicilian and their market, the collaboration, the trust, the transports, pricing, visits...list is long. I'm also into slow starts as I rather learn the sector I work in, instead of sell things I don't know anything about. As the vine business: took courses, read and study, learn sicilian vines, visit alot of companies and then chose five of them as you have to also study the structure, people, organisation etc. to avoid problems. Now after 11 months we're ready to shoot off.

It costs about 1000-8500 euro to start a new sector or a new producer.

We got an offer to take a banc loan for the second company. We chose to turn it down as that money you have to pay back with interest. We rather invest ourselves, the IKEA style. 🙂 Grow slow, test our wings than have the stress to hurry things up and loose our foundation.

Picca Picca si va avanti!

Många, många gånger jag får kommentarer härifrån att jag slösar bort min tid i jordbrukssektorn och borde flytta upp till högre, mer allvarliga nivåer. Ja, i en normal värld bör man, men här jag kan inte se någon mening att lämna jordbruksföretagen för det är det verkliga guldet på Sicilien. En plan jag hade, men inte mer...

På Sicilien säger många att människor som arbetar i jordbrukssektorn är låg utbildade och dåligt beteende människor. De har inte kompetens eller kunskap. Ja, faktiskt de har det eftersom de arbetar globalt. De har mycket god kunskap om den värld utanför eftersom de arbetar med kunder från många länder och har krav att resa utomlands. De har också många gånger byggt upp sitt företag med alla de utmaningar som finns.

Jag har arbetat med alla typer av nivåer nästan ett år nu och har chansen att jämföra resultaten. Här är ett bra exempel:

Jordbruk: Jag började med en ny producent bara några månader sedan, idag arbetar de i tre länder och vi är på väg att starta i ytterligare två. Så i september kommer de att arbeta i fem länder med kunder som inte hamnar under 1500 butiker/var. De har kunnat återinvestera osv. Besöker dem en gång i månaden för att diskutera utveckling och uppdatera mig själv. Mötet tar 30 minuter. Story upprepar sig hela tiden.

Så kallade "högre nivåer" i alla former: Har varit med i miljontals möten, mött de mest respektfulla människor men få vet hur världen fungerar. Möten tar timmar. Det är ett kaos. Det är ganska komiskt att se hur en person kräver att ha rätt att ha rätt, men har så fel. Har löst detta på ett annat sätt nu. Det klassiska sättet. Folk från utlandet och alla pengar går utomlands.

Samma mönster i Italien.

Tack vare jordbruket har jag lärt mig Sicilien, historien, folket, kulturen och en hel del fula ord. Ord jag fortfarande använder i den så kallade högre nivåer...

...Io non capisco un cazzo!

---------------------------------------------------------------------
Eng: Many, many times I get comments from here that I waste my time in the agricultural sector and should move up to the higher, more serious levels. Yes, in a normal world you should, but here I don't see any meaning by leaving agricultural business 'cause that's the real gold in Sicily. It was a plan I had, but no more...

In Sicily many says that people working in agricultural sector are low educated and bad behaviour people. They don't have the skills or knowledge. Well, actually they do as they work globally. They have a very good knowledge about the world abroad as they work with clients from many countries and the work demands travelling abroad. They have also many times built up their company with all the challanges there are.

I have worked with all kinds of levels almost a year now and had the chance to compare the results. Here's a good example:

Agriculture: I started with a new producer just couple of months ago, today they work in three countries and we're about to start in two more. So in September they will work in five countries with clients not under 1500 stores/each. They have been able to reinvest etc. I visit them once a month to discuss development and update myself. The meeting takes 30 minutes. Story repeating itself all the time.

So called "Higher Levels" in all forms: Been to millions of meetings, met the most respectful people but few knows how the world works. The meetings takes hours. It's a chaos. It's quite comic to see how a person demands to have the right to be right, but is totally so wrong. Have solved this in another way now. The classical way. People from abroad and all money goes abroad.

Same pattern in whole Italy.

Thanks to agriculture I've learned Sicily, the history, the people, the culture and alot of bad words. Words I still use in the so called higher levels...

...Io non capisco un cazzo!

2 Comments

Vad jag glömmer när jag skriver starka inlägg är att klargöra att jag aldrig säger till folk hur de ska göra eller hur man ska leva sina liv. Jag tror att många av er har den bilden av mig. Nej, tvärtom, många håller med. Speciellt de yngre och de älskar att tala om dessa saker. De inlägg jag skriver i min blogg är min åsikt och mina erfarenheter. Många utav inläggen växer fram just utav dialoger som vi har.
Som många människor säger, särskilt unga: Tack för att du skriver om detta. Jag kan inte eftersom jag är i mitten av det.

Förstår.
----------------------------------------------------------
Eng: What I always forget when I write strong posts is to make clear that I never say to people here what they should do or how to live their lives. I think many of you have that image of me. No, on the contrary many agree. Especially the young ones and they love to talk about these things. The posts I write in my blog is my point of view and my experiences. Many of the posts comes from the dialogues we have.
As many people say, especially young ones: Thank you for writing about this. I can't as I'm in middle of it.

Totally understand.