Tag Archives: Chaos

2 Comments

20140924_081813

The Traffic in Catania is the second worst I ever seen, Naples has place 1. Many sicilians say Palermo is worst, but personally I do not agree as I visit Palermo very often and drive there from Catania. This road is going to the city center and is normally a one-lane road that too often becomes a three-lane road. The you have always plenty of these experts in the traffic, like the third car on the left side creating a total blockage as the cars coming towards us can not pass so we all stand still. He refuses to move. The traffic here is unnecessarily chaotic, you see the sicilian selfishness and egoism in the traffic. I do not like this city so much anyway...

Svenska

Trafiken i Catania är den näst värsta jag någonsin sett,  Napoli har plats 1. Många sicilianare säger Palermo är värst, men personligen håller jag inte med eftersom jag besöker Palermo ofta och kör dit från Catania. Denna väg på bilden är till stadens centrum och är normalt en enfilsväg som blir allt för ofta blir en trefilsväg. Det finns alltid gott om dessa experter i trafiken, som den tredje bilen på vänster sida som skapar en total blockering då bilarna som kommer mot oss inte kan passera och vi alla står still. Han vägrar att flytta på sig. Trafiken här är onödigt kaotiskt, du ser sicilianska själviskheten och egoismen i trafiken. Jag gillar inte den här staden så mycket ändå...

2 Comments

So today we were supposed to renew a medical card you can not renew online and get a passport to Jack London. We left home at 7:30 am and came back 12:30pm, and non of these things were done. Public offices in Catania really sucks! To renew the medical card the line was almost 3 hours, so fuck the card and I left the office. I have tried to renew it five times, but ASL, the sheeps office, does not manage to do their work. The couple in line infront of me were back in the office because ASL in Catania wrote "Jugoslavia" as country on origin in their papers, and that country does not even exist anymore. So they had to do all paperwork again from scratch! The things I see here in Catania does not give any positive input during my stay here and that stay will end next year! Then we were supposed to get a passport for our dog, Jack London, and we just got out with a paper to pay the fee (after 1,5 hours in line), so why do not they have these papers just by the door where people can just take the paper, pay in the post office and go back so something can be done in ONE DAY! Many I also add that the girl in line infront of us was also in the office the second time because they typed in a wrong name as the owner for HER dog, some mans name instead of hers. How that could happen when she was there as solo owner only some ignorant can tell! I can not believe these things!

President Crocetta, if you really meant to clean up in public offices, just close down ASL in Catania and you will save billions. Take also Agenzie delle Entrate in the same fall down.

10629796_10152256240091256_3311627202883893425_n

The Sheeps office, ASL, not even crowded today...but non got done!

Svenska

Så idag vi skulle förnya ett medicinskt kort som du inte kan förnya online och få ett pass till Jack London. Vi lämnade hemmet vid 07:30 och kom tillbaka 12:30, och inget av dessa saker gjordes. Offentliga kontor i Catania suger verkligen! För att förnya medicinska kortet var kön nästan 3 timmar, fuck kortet och jag lämnade kontoret. Har försökt att förnya det fem gånger, men ASL, fårkontoret, lyckas inte göra sitt arbete. Paret i kön framför mig var tillbaka på kontoret eftersom ASL i Catania hade skrivit "Jugoslavien" ursprungsland i deras papper, och landet inte ens existerar längre. Så de var tvungna att göra allt pappersarbete om från början! Det jag ser här i Catania ger inte någon positiv input under min vistelse här och den vistelsen kommer att sluta nästa år! Sen skulle vi ett pass för vår hund, Jack London, och vi gick bara ut med ett papper för att betala avgiften (efter 1,5 timmar i), så varför har de inte dessa papper precis vid dörren där människor kan bara dem, betala på posten och gå tillbaka så något kan göras på EN DAG! Tjejen i kön framför oss var också på kontoret andra gången för att de hade skrivit in fel namn som ägare till hennes hund, ett mans namn istället för hennes. Hur detta kunde hända när hon var där som solo ägare, är något endast ignoranta kan berätta! Jag kan inte tro dessa saker!

President Crocetta, om du verkligen tänkt att städa upp i offentliga kontor, bara lägg ner ASL i Catania och du kommer att spara miljarder. Ta också med Agenzie delle Entrate i samma fall.

Det àr lite klurigt att ta bilder i trafiken...men denna vàg àr i Catania. Ska vara tvà-filig men anvànds som tre- fyra eller fyra och en halv-filig vàg. Sen àr det nàgra stackare fràn hòger som fòrsòker ta sig in pà samma vàg. Hastigheten ligger i ungefàr 5km/h och tutandet tar aldrig slut! Làgg till sen alla moppar som slingrar sig mellan bilarna....:=///

Klart man ska hinna gòra lite business i denna ròra! En hel kasett med jordgubbar fòr 30 spànn! Eftersom trafiken kryper fram hinner han nog slànga in ett par jordgubbar genom bilfònstrena och tànk all gratis PR och impulskòp!