Tag Archives: Crazy

2 Comments

Well I just have to write a top five list of the long list of crazy happenings lately in Sicily. So many things happens, but these made it to top 5. Please take it as humour 🙂

1) I was at the hairdresser and the woman next to me looked at me and said in angry voice to her hairdresser "Oh, all these fake blondes these days. I hate it when they color their hair blonde". The hairdresser tried to explain to her several times that it was my original color. Then after a while I told her too that it is my original color and I have not colored it, the woman said "Well, then I want to have the same color too". The hairdresser tried to tell her that she can never have the same color as me and then finally she got very angry and told him "What the hell am I paying you for if you can not fix what I want?". I and the hairdresser just looked at eachother and took it as a big smile.

2) I hang laundry in the balcony and never thought of what I hang and where. Then the female neighbor asked me not to hang my lingerie in the outer row as her husband sees my sexy underwear. Guess where I now hang ALL my underwear? Yes, on the outer row. She does not greet me anymore....well, she never did from the beginning anyway.

3) Catania airport missed a departure flight. Said the aircraft is not there and they have no notice of the flight that should departure for Stockholm. 180 people in line waiting for check-in and the aircraft, SAS, was to be seen by the gate. Flight got delayed 2 hours because of this. This happens now and then here....

4) I called the post office to know their opening hours. It took couple of calls before they answered, but then a woman answered and told me the post office is open the usual hours. So I asked her "If I already know the usual hours, why would I call you in the first place?"

5) This is a nice one. I left Catania and have moved to a small town again and here I will stay. Went to the village to treat myself with a nice champagne celebration lunch. They offered it to me as a "Welcome here!".

Svenska

Jo jag måste bara skriva en topp fem lista över den långa listan av galna händelser nyligen på Sicilien. Så många saker händer, men dessa har gjort det till topp 5. Ta det som humor :)

1) Jag var hos frisören och kvinnan bredvid mig tittade på mig och sa med arg röst till sin frisör "Åh, alla dessa falska blondiner dessa dagar. Jag hatar när de färgar sitt hår blont". Frisören försökte förklara för henne flera gånger att det var min ursprungliga färg. Sedan efter ett tag berättade jag för henne också att det är min ursprungliga färg och jag har inte färgat det, kvinnan sade "Ja, då vill jag ha samma färg också". Frisören försökte tala om för henne att hon aldrig kan ha samma färg som mig och sedan blev hon väldigt arg och sade till honom: "Vad fan ska jag betala dig för om du inte kan fixa vad jag vill?". Jag och frisören bara tittade på varandra och tog det med ett stort leende.

2) Jag hänger tvätt på balkongen och aldrig tänkt på vad jag hänger och var. Sedan kom kvinnliga grannen och bad mig inte att hänga min underkläder i den yttre raden då hennes make ser min sexiga underkläder. Gissa var jag hänger ALLA mina underkläder? Ja, på den yttre raden. Hon hälsar inte på mig längre .... ja, det gjorde hon aldrig innan heller.

3) Catania flygplats missade en avresa flygning. Sa att flygplanet är inte där och de har ingen notis av flygningen med avresa till Stockholm. 180 personer i kö som väntar på incheckningen och flygplanet, SAS, kunde vi se vid gaten. Flyget försenades 2 timmar på grund av detta. Detta händer då och då här ....

4) Jag ringde posten för att få veta om dess öppettider. Det tog några samtal innan de svarade, men sedan svarade en kvinna och berättade att posten är öppen de vanliga timmarna. Så jag frågade henne: "Om jag redan vet de vanliga timmarna, varför skulle jag då ringa dig överhuvudtaget?"

5) Det här är en trevlig. Jag har lämnat Catania och har flyttat till en liten stad igen och här jag kommer att stanna. Gick till byn för att lyxa till med en trevlig champagne firande lunch. De bjöd mig på lunchen som en "Välkommen hit!".

Our building is in renovation stage and they have been going on for almost an year now. They just have to repair some things on the facade and paint. Yes, soon a year!! but that is ok... Well, I kinda understood the last months why work is irregular. There is a woman in this building that complains all the time and calls the cops for every little thing. Yesterday she came to our floor and complained that they used tools that makes too much noise. It was 9:30 in the morning.
She has also made people move from the floor she lives on and creates trouble for those she meets in the building. Cs parents are afraid I am going to say something to her, because sicilians never say anything, they just keep up with these kind of people. Of course I have said something, have 4,5 years experience of these women, that is why she does not bother us. Yesterday I saw her screaming from the roof to the workers. Others saw too, the other neighbors did not say anything...and then they talk among eachother about her. This has been going on for years!

---------------------------------------
Svenska

Vår byggnad är i renoverings stadiet och det har pågått i nästan ett år nu. De ska bara reparera några saker på fasaden och måla. Ja, snart ett år! men det är ok ... Tja, förstod de senaste månaderna varför arbetet är oregelbundet. Det är en kvinna i denna byggnad som klagar hela tiden och ringer polisen för varje liten sak. Igår kom hon till vår våning och klagade på att de använde verktyg som orsakar för mycket oljud. Det var 9:30 på morgonen.
Hon har också gjort att människor flyttar från våningen hon bor på och skapar problem för dem hon möter i byggnaden. Cs föräldrar är rädda att jag kommer att säga något till henne, eftersom sicilianare aldrig säger något, de står bara ut med denna typ av människor. Självklart har jag sagt något, har 4,5 års erfarenhet av dessa kvinnor, det är därför hon inte stör oss. Igår såg jag henne skrika från taket till arbetarna. Andra såg också, men de andra grannarna sa inget...och sedan de talar med varandra om henne. Detta har pågått i flera år!