Tag Archives: Custonaci

Mangia Pane cave lays just by a small seaside town on the Sicilys west coast called Custonaci. Here you find traces from the earliest population in Sicily, called Siculi. They lived in caves. The same area is filled with traces from other populations until this day when local people every year hold several feasts by the cave. The cave is still a small rural farm with animals and food produce.

Svenska

Mangia Pane grottan ligger vid en liten kuststad på Siciliens västkust som kallas Custonaci. Här hittar du spår från den tidigaste befolkningen på Sicilien, som kallas Siculi. De bodde i grottor. Samma område är fylld med spår från andra populationer tills denna dag lokalbefolkningen varje år håller fleratal fester vid grottan. Grottan är fortfarande en liten lantlig gård med djur och livsmedelsproduktion.

AUGUST 132AUGUST 134AUGUST 142AUGUST 143AUGUST 144AUGUST 146AUGUST 147