Tag Archives: Damage

Well, after we got the new family member of course we started to look for dog insurances. Got a quite big surprice that italian insurances offers only insurances that covers damage against a third part, meaning if the dog hurts another animal or person. Nowhere is to be found insurances that covers Vet. bills, illness, surgery, travel costs and other "normal" things. We are now looking for an international insurance where the "normal" things are always covered and damage against third person is just a side note.

I do not know how to translate this; if Italy is way behind in these things or if the damage against third part is a hudge issue and says alot of pet owners here. For me it was a big shock to see only one type of insurance.

Jack London 001

Little Jack London

Svenska

Nåväl, efter att vi fått den nya familjemedlem började vi naturligtvis leta efter hundförsäkringar. Fick en ganska stor överraskning att italienska försäkringar erbjuder endast försäkringar som täcker skador mot tredje part, vilket innebär att om hunden skadar ett annat djur eller människa. Ingenstans går att finna försäkringar som täcker Vet. räkningar, sjukdom, kirurgi, resekostnader och andra "vanliga" saker. Vi söker nu en internationell försäkring där de "normala" sakerna är alltid täckta och skador mot tredje person är bara en sidoanteckning.
Jag vet inte hur man översätter detta, om Italien är långt efter i dessa saker, eller om skadan mot tredje part är ett stort problem och det säger mycket av djurägare här. För mig var det en stor chock att se endast en typ av försäkring.

Forget a fancy car living in Catania. It will make sense the day we live in the countryside, but not right now. Every car in Sicily has some kind of a damage, more or less. People back into your car, lean on it, or just make damages because you have a nice car and much more that ain't so good. This damage on our car (of many) happened when the police was chasing a thief on a motorino. The thief was looking behind where the police might be, did not see our car and pumped into it. The police can not cover the damage because the fault is not theirs, and the thief has no income nor any social back-up, so we just have to let it be and not even fix it. One morning we saw there are some white stripes on the other side. Our neighbor has a white car with grey stripes now. And no one says a word.
P1130239

Svenska

Glöm en finare bil när du bor i Catania. Det är meningsfullt dagen vi bor på landet, men inte just nu. Varje bil på Sicilien har någon form av skada, mer eller mindre. Människor backar på bilen, lutar sig den, eller bara gör skada eftersom du har en fin bil och mycket mer som inte är bra. Denna skada vår bil (av många) hände när polisen jagade en tjuv på en motorino. Tjuven tittade bakåt där polisen kan vara, såg inte vår bil och kraschade in i den. Polisen kan inte täcka skadan eftersom felet inte är deras, och tjuven har ingen inkomst eller någon social back-up, så vi måste bara låta det vara och inte ens fixa det. En morgon såg vi det fanns några vita ränder på den andra sidan. Vår granne har en vit bil med grå ränder nu. Och ingen säger ett ord.