Tag Archives: Dog

Last weekend a Dog Day was organized in Catania. Here your dog could meet other dogs, participate in competitions, you could adopt dogs and also buy different products for dogs. Jack Londons best friend Billy participated in two categories: all dogs and breed. Of course Billy won both of them. He is the black and white Border Collie in the last photos.

The association who organized the event was very good and so typical sicilian. They are very aware of the animal protection issues here and also that people starts to wake up. Here in Sicily they speak clearly, in a way you can not speak in Scandinavia, but I like the sicilian way much better. They said out loud that we people do harm againt animals and we are to blame if e.g. our dog is aggressive. Animals are a joy to people and has to be treated well. People who treat animals badly does not deserve to live on earth. It is time to wake up people! Now! And remember that dog fights are organized by the mafia and if you bring your dog there and bet your money there, you are worse than mafia! Mamma mia, speaking like this in Scandiavia. LOL! It was a great event and more events are planned. Next time also Jack London will participate.

P1130382P1130384P1130385P1130390P1130391

Svenska

Förra helgen anordnades en dag för hundar i Catania. Här kunde din hund kan träffa andra hundar, delta i tävlingar, adoptera hundar och också köpa olika produkter för hundar. Jack Londons bästa vän Billy deltog i två tävlingskategorier: alla hundar och hundras. Naturligtvis vann Billy dem båda. Han är den svartvita Border Collien i de sista bilderna.
Föreningen som organiserade evenemanget var mycket bra och så typiskt sicilianska. De är mycket medvetna problemen med djurskydd här och även att folk börjar vakna. Här på Sicilien de talar tydligt, på ett sätt du inte kan tala i Skandinavien, men jag gillar det sicilianska sättet mycket bättre. De sa högt att vi människor skadar djur och vi är att skyldiga om t.ex. vår hund är aggressiv. Djur är en glädje för människor och måste behandlas väl. Människor som behandlar djuren illa förtjänar inte att leva på jorden. Det är dags att vakna upp människor! Nu! Och kom ihåg att hundkamper organiseras av maffian och om du tar med din hund dit och satsa dina pengar där, är du värre än maffian! Mamma mia, tänk de skulle tala såhär i Skandiavien. LOL ! Det var ett mycket bra evenemang och fler är planerade. Nästa gång kommer också Jack London att delta.

We are a group of dog owners who meet in a park once or twice a day where we train our dogs and dogs can play with eachother. It is also a nice new social circle for us. We keep us far away from the kids who are playing in the playground and made our own rules. Some days ago a note came up to keep clean after our dogs and yes that is correct. We have to pick up our shit, it is not nice to leave dog poo in a park where kids play, or anywhere else where people are present. Most of us do clean up! And the issue is not that big anyway. But then you look at these families coming to the park and they throw plastics all over the park, cigarettes, sometimes even dipers and much more. For some dog poo it takes just couple of days to vanish in to the natural ecosystem, but plastics takes 350 years!

1397733_10152024194261256_8008886791665220626_o10256040_10152024194451256_7733346106869894301_o

Svenska

Vi är en grupp hundägare som träffas i en park en eller två gånger om dagen där vi tränar våra hundar och hundarna kan leka med varandra. Det är också en trevlig ny umgängeskrets för oss. Vi håller oss långt borta från barnen som leker på lekplatsen och gjort våra egna regler. För några dagar sedan kom en lapp upp att hålla rent efter hundarna och ja, det àr helt korrekt. Vi måste plocka upp våran skit, det är inte trevligt att lämna hundbajs i en park där barnen leker, eller någon annanstans där människor är närvarande. De flesta av oss plockar upp! Och problemet är inte så stort ändå. Men då tittar man på dessa familjer som kommer till parken och de kastar plast över hela parken, cigaretter, ibland till och med blöjor och mycket mer. För hundbajs det tar bara några dagar att försvinna in i det naturliga ekosystem, men plast tar 350 år!

 

Well, after we got the new family member of course we started to look for dog insurances. Got a quite big surprice that italian insurances offers only insurances that covers damage against a third part, meaning if the dog hurts another animal or person. Nowhere is to be found insurances that covers Vet. bills, illness, surgery, travel costs and other "normal" things. We are now looking for an international insurance where the "normal" things are always covered and damage against third person is just a side note.

I do not know how to translate this; if Italy is way behind in these things or if the damage against third part is a hudge issue and says alot of pet owners here. For me it was a big shock to see only one type of insurance.

Jack London 001

Little Jack London

Svenska

Nåväl, efter att vi fått den nya familjemedlem började vi naturligtvis leta efter hundförsäkringar. Fick en ganska stor överraskning att italienska försäkringar erbjuder endast försäkringar som täcker skador mot tredje part, vilket innebär att om hunden skadar ett annat djur eller människa. Ingenstans går att finna försäkringar som täcker Vet. räkningar, sjukdom, kirurgi, resekostnader och andra "vanliga" saker. Vi söker nu en internationell försäkring där de "normala" sakerna är alltid täckta och skador mot tredje person är bara en sidoanteckning.
Jag vet inte hur man översätter detta, om Italien är långt efter i dessa saker, eller om skadan mot tredje part är ett stort problem och det säger mycket av djurägare här. För mig var det en stor chock att se endast en typ av försäkring.