Tag Archives: Dogs

If you are traveling to Sicily please read this.

  1. I get many mails and requests of tips about Sicily; what to see, hotels to recommend, restaurants where to eat, what to eat, what to buy ecc. I rarely answer because it would be a full time job and I already have couples of activities to run every day. I recommend to go to the right side of this blog and click on Categories. There you find a collection of ten years of information about Sicily; places, towns, cities, beaches and much more. You also have a Search tool on the top where you can write key words and posts will come up.
  2. Abandoned cats and dogs. If you come here for a week or two and start to take care of street dogs and cats, do not expect to find a solution for the situation when you leave. In Sicily many animals lives on the streets, BUT many Sicilians are treating them well and leaves food. In many municipalities they have e.g. Cat Places where the municipality informs that they get fed daily. Here I have learned to always have foods e.g. in my car even if I do not have domestic animals and I leave foods outdoors every evening. Best way to help an animal, if you like, is to take it to the next veterinarian, fix a pass port and take the creature with you when you leave. The cat and dog was here before you came, and if it's still alive it means they have foods somewhere in the area. Don't expect to find a shelter or contact someone else to take over the "problem". It is not always a problem, it is just a different system.

Welcome to Sicily!

LivingInSicilyBlog

Svenska

Om du reser till Sicilien, läs det här:

  1.  Jag får många mail och förfrågningar om tips om Sicilien; vad att se, hotell att rekommendera, restauranger där man ska äta, vad man ska äta, vad man ska köpa ecc. Jag svarar sällan för att det skulle vara ett heltidsjobb och jag har redan ett par aktiviteter att ta hand om varje dag. Jag rekommenderar att du går till bloggens högra sida och klicka på Categories. Där hittar du en samling av tio års information om Sicilien; platser, byar, städer, stränder och mycket mer. Du har också ett sökverktyg på toppen där du kan skriva nyckelord och inlägg kommer att komma upp.
  2. Övergivna katter och hundar. Om du kommer hit för en vecka eller två och börjar ta hand om gatuhundar och katter, förvänta dig inte att hitta en lösning på situationen när du lämnar ön. På Sicilien finns många djur på gatorna, men många sicilianare behandlar dem väl och lämnar mat. I många kommuner har de t.ex. Kattplatser där kommunen informerar om att de får mat dagligen. Här har jag lärt mig att alltid ha mat, t.ex. i min bil även om jag inte har husdjur och jag lämnar mat utomhus varje kväll. Bästa sättet att hjälpa ett djur om du vill är att ta det till veterinär, fixa ett pass och ta varelsen med dig hem när du lämnar. Katten och hunden var här innan du kom, och om den fortfarande lever betyder det att de har mat någonstans i området. Förvänta dig inte att hitta ett hem eller kontakta någon annan för att ta över "problemet". Det är inte alltid ett problem, det är bara ett annat system.

Välkommen till Sicilien!

 

3 Comments

In Italy you are allowed to bring your dog to IKEA. IKEA in Catania has also their own "stray dogs" watching the warehouse. And they are allowed to take a nap inside in the exhibition area by the entrance. Normally they eat and sleep just outside the entrance. No one gets upset, people are just fascinated about this. These dogs live here and are taken care of.

Svenska

I Italien är det tillåtet att ta med din hund till IKEA. IKEA i Catania har också sina egna "herrelösa hundar" som håller koll på varuhuset. Och de får ta en tupplur inne på utställningsområdet vid ingången. Normalt äter de och sover precis utanför entrén. Ingen blir upprörd, människorna är bara fascinerade. Dessa hundar lever här och tas om hand.

20160110_150232

Catania, and Sicily in general, is very dog friendly. Only place that is a little problematic is long way buses, but in general dogs are welcome everywhere. We have no problems to bring Jack London into stores, restaurants, hotels ecc. In Catania the municipality has also made couple of dog parks with fences where dogs can play freely. These images are from the central park called Gioeni and was recently made even bigger. There is another park in Vulcania. Here you have access to water for the dogs and trash bins. There are rules of course that you have to demonstrate the health card for your dog and female dogs in heat are not allowed to be brought. A police officer is also present in the whole park.

We are travelling to Scandinavia soon and have to prepare much more in advance for Jack London because it is more strict with domestic animals.

Svenska

Catania, och Sicilien i allmänhet är mycket hundvänligt. Enda som är lite problematiskt är långvägsbussar, men i allmänhet är hundar välkomna överallt. Vi har inga problem att ta med Jack London i butiker, restauranger, hotell etc. I Catania har kommunen också gjort några hundparker med staket där hundar kan leka fritt. Dessa bilder är från den centrala parken Gioeni och har nyligen gjorts ännu större. Det finns en annan park i Vulcania. Här har du tillgång till vatten för hundarna och soptunnor. Det finns också regler t.ex. att du kan visa ett hälsokort för din hund och löpande tikar i får inte komma. En polis är också närvarande i hela parken.

Vi reser till Skandinavien snart och måste förbereda mycket mer i förväg för Jack London eftersom det är mer strikt med husdjur.

P1130393P1130394P1130396P1130397

6 Comments

In Catania I have met many wonderful people rescuing abandoned dogs. E.g. in the park most dogs are adopted dogs or dogs people have found on the street. There are four dogs that were in such bad condition that the new owner has spent lots of money on Vet care and surgery to save the dog. There are some people who only take in abandoned dogs. We went to the Vet some weeks ago to check Jack London's health and just that day in the queue were three streets dogs with fresh new owners waiting for their turn to get a total health checkup. Now lately we have also found associations where you can adopt dogs and our next dogs will be adopted. Feel a little bit stupid buying a dog after I found all these associations where you can find really nice dogs to adopt. Of course there are idiotic people here that abandon their dogs because they do not understand that a dog takes time and effort, but here are so many amazing people just doing the opposite....rescuing these dogs and takes them to their homes.

Svenska

I Catania har jag träffat många underbara människor som räddar övergivna hundar. T.ex. i parken är de flesta hundarna adopterade eller hundar som hittats på gatan. Det finns fyra hundar som var i så dåligt skick att den nya ägaren har spenderat massor av pengar på Veterinär vård och operation för att rädda hunden. Det finns vissa människor som bara tar in övergivna hundar. Vi åkte till veterinären för några veckor sedan för att kolla Jack Londons hälsa och bara den dagen i kön var tre gatuhundar med nya ägare som väntade på sin tur att få en total hälsogenomgång. Nu på sistone har vi också funnit föreningar där man kan adoptera hundar och vår nästa hund kommer att adopteras. Känn lite dumt att köpa en hund efter att jag hittade alla dessa föreningar där du kan hitta riktigt fina hundar att adoptera. Naturligtvis finns det idiotiska människor här som överger sina hundar eftersom de inte förstår att en hund tar tid och arbete, men här finns så många fantastiska människor gör det motsatta...räddar dessa hundar och tar dem till sina hem. JL

Jack London

2 Comments

I hear and see lots of strange things everyday, but this one took the top position of them all during all of the five years here.

We in the dog group were in the park yesterday and let the dogs run free. Later three women with kids passes and the mothers got scared when dogs went to them. The reason was not that they were afraid of the dogs, the reason was that the women got nervous the dogs would hump on them as all three got their period.

Me and the other female dog owner: ??????...and then try not to laugh in this situation.

Svenska

Jag hör och ser massor av konstiga saker varje dag, men detta tog toppositionen av dem alla under dessa fem åren här.

Vi i hundgruppen var i parken i går och lät hundarna springa fritt. Senare passerade tre kvinnor med barn och mammorna blev rädda när hundarna gick till dem. Anledningen var inte att de var rädda för hundarna, anledningen var att kvinnorna blev nervösa att hundarna skulle hoppa på dem eftersom all tre hade sin menstruation.

Jag och den andra kvinnliga hundägaren:  ??????....och sen försöka att inte skratta i denna situation.

Since we got Jack London and met people at the Vets office, it is nice to meet so many people who adopt street dogs. We have been there twice and already met four people who has bought and also adopt dogs. And at the Vets office you can put notice of dogs (and other animals) in need and where to find them, so other people can help them if you can not. In the pet store I have also met some adopted street dogs. It is heart warming to see. Love!

Svenska

Efter att vi fick Jack London och träffar människor på Veterinärkliniken, är det trevligt att träffa många människor som tar sig an gatuhundar. Vi har varit där två gånger och redan träffat fyra personer som har köpta och även f.d. gatuhundar. Och Veterinärkliniken kan du lägga information om hundar (och andra djur) i behov och var du hittar dem, så att andra människor kan hjälpa dem om du inte kan. I djuraffären har jag också träffat några räddade gatuhundar. Det är hjärtvärmande att se. Kärlek! P1130311

2 Comments

Right after the trip arrived a new family member. His name is Jack London and is 2 months. So much joy in such a small package. He is born in Catania and eats homemade and organic foods.

Svenska

Direkt efter resan kom en ny familjemedlem. Hans namn är Jack London och är 2 månader. Så mycket glädje i ett sådant litet paket. Han är född i Catania och äter hemlagat och ekologiskt.
Jack London 002