Tag Archives: Driving License

1 Comment

Here you can renew driving license, register your car, move real estate owner documents and many more public administration...Only in Palermo!

Svenska

Här kan du förnya körkort, registrera din bil, flytta fastighetsägarhandlingar och många fler offentliga pappersàrenden...Bara i Palermo!
P1130322 P1130321