Tag Archives: Eruption

Leave a reply

Yesterday I got the amazing opportunity to visit lava flows on the south side of Etna at 2800 m a.s.l. To be close to one of the natures most fascinating forces is an experience words can not cover. See the lava move like a river down hills and feel the heat in the middle of the snow is truly amazing. Here to witness wonders of the earth and understand how incredible small we are standing on one of the worlds most active volcanos.

We took the cable car to 2500m and then walked to 2800m. Arrived to the lava stream by 6pm, just before seeing the sunset towards south and see the red color of lava in the dark. The we had to walk back from 2800m to Rifugio Sapienza at 1900m. Tough tours, but really worth it. A memory for life. With these snow walls and weather conditions I felt like late spring home in Lapland.

Svenska

I går hade jag den fantastiska möjligheten att besöka lavaflöden på den södra sidan av Etna på 2800m. För att vara nära en av naturens mest fascinerande krafter är en upplevelse ord inte kan beskriva. Se lava röra sig som en flod ner för berget, samt känna värmen i mitten av snön är verkligen fantastiskt. Här för att bevittna jordens underverk och förstå hur otroligt små vi är ståendes på en av världens mest aktiva vulkaner.

Vi tog linbanan till 2500m och sedan gick till 2800m. Anlände till lavaströmmen kring 18:00, strax innan för att se solnedgången mot söder och se den röda färgen på lavan i mörkret. Sen var vi tvungna att gå tillbaka från 2800m till Rifugio Sapienza på 1900m. Tuff tur, men verkligen värt det. Ett minne för livet. Med dessa snö väggar och väderförhållanden kändes det som senvåren hemma i Lappland.

Felt like home in Lapland / Kände mig som hemma i Lappland

View to Catania from 2600 m.a.l.s. / Vy ner till Catania från 2600 m.ö.h.

By the lava stream at 2800 m.a.s.l. / Vid lava strömmen 2800 m.ö.h.

When walking back we met a spectacular view down to Catania.

På vägen tillbaka möttes vi av en spektakulär vy ner till Catania.

2 Comments

We went to the north side of Etna, Etna Nord, by the sunset. It is an amazing trip with jeeps where you climb up above the clouds and wait for the sun to sink in to the mediterranean sea. We were lucky to also experience a very unique happening. A new crater was born 25th July this year and were lucky to stand just under it to see and hear it erupt! It is a very unique thing to experience....

Svenska

Vi åkte till den norra sidan av Etna, Etna Nord, vid solnedgången. Det är en fantastisk resa med jeepar där du klättrar upp ovanför molnen och väntar på att solen ska sjunka in i Medelhavet. Vi hade tur att också uppleva en mycket unik händelse. En ny krater föddes 25 juli i år och vi var lycklig att stå strax under den för att se och höra utbrottet! Det är en mycket unik sak att erfara....

Etna Nord 006Etna Nord 009Etna Nord 028Etna Nord 035Etna Nord 037Etna Nord 048Etna Nord 050

2 Comments

This eruption is happening right now. Etnas top crater has a new big eruption. Photo taken from our terass in Catania. Amazing show!

Svenska

Detta utbrott sker just nu. Etnas toppkrater har en stor explosion. Fotot är taget från våran terass i Catania. Fantastisk show!
IMG_1290

Leave a reply

Woke up this morning when the phone rang and it was a call from my parents in Sweden. And a call a sunday morning is not good news, so my stomach flipped. But this time they were worried because they have seen on the news that Etna had an eruption and media has created some strong headlines. Even if I live just by its foot, I have not heard nor felt anything even if the window was open. Normally it sounds like a long distance thunder storm.

Well, Etna has eruptions very often and that is good. This one was quite small and has created some problems for the air traffic and the airport was closed some hours. Last year with an even bigger eruption, the airport was closed three days. So why media have written about this little Etna story I do not know as the second photo shows the last big eruption that happened in February this year and the lava streams came quite close and made the locals worried. And not a word in media...so?

P1130234 P1120687

This morning: some smoke development. / Eruption Feb 2013.

Denna morgon: lite rökutveckling.            / Utbrottet Feb 2013.

Svenska

Vaknade i morse när telefonen ringde och det var ett samtal från mina föräldrar i Sverige. Och telefonsamtal en söndagsmorgon är inte goda nyheter, min mage vände. Men den här gången de var oroliga för att de har sett på nyheterna att Etna hade ett utbrott och media har skapat några starka rubriker. Även om jag bor precis vid dess fot, har jag inte hört eller känt något även om fönstret var öppet. Normalt låter som en lång distans åska.

Tja, Etna har utbrott väldigt ofta och det är bra. Detta var ganska litet och har skapat några problem för flygtrafiken och flygplatsen var stängd ett par timmar. Förra året med ett ännu större utbrott, var flygplatsen stängd tre dagar. Så varför media har skrivit om denna lilla Etna händelse jag vet inte eftersom den andra bilden visar det sista stora utbrottet som hände i februari i år och lava strömmar kom ganska nära och gjorde lokalbefolkningen oroliga. Och inte ett ord i media...så?