Tag Archives: Europe

In Sicily the tourist season starts to open up. Beaches gets cleaned, more traffic on the streets, facades gets painted, summer lidos opens...it is like living in a new place when winter turns to summer. Sicily is perhaps the safest area to travel to, I may say that even from Naples and below is very safe in Europe now. And we have the super famous organisation ironically to thank for. Where those guys are, there are also police present. But mafia has better knowledge of who is coming and going than the system itself and they protect their interest carefully. A summer top by Recanati beach is saying "Health And Dick", so I guess the season if officially open.

Svenska

På Sicilien börjar turistsäsongen att öppna upp. Stränder rengörs, mer trafik på gatorna, fasaderna blir målade, sommar lidon öppnas ... det är som att leva i en ny plats när vintern vänder till sommar. Sicilien är kanske det säkraste området att resa till, kan nog säga att även från Napoli och nedåt är mycket säkert i Europa nu. Och vi har den superberömda organisation ironiskt nog att tacka för detta. Där dessa killar är, det finns också poliser närvarande. Men maffian har bättre kunskap om vem som kommer och går än själva systemet och de skyddar sina intresse noggrant. En sommar topp från Recanati stranden säger "Hälsa och Snopp", så jag antar att säsongen officiellt är öppen.
SEM

2 Comments

I saw an italian documentary about drug usage in Europe and was not surprised at all to see statistics that Italy is on top position where people uses most drugs in whole Europe, both light and heavy drugs. In Sicily the usage of Cannabis and Marijuana is very high and it is very common to meet people who smoke or have smoked regularly Una Canna. In e.g. Catania city center in the evening you can feel the sweet smell in the air, and see people smoking with a police standing by closing their eyes.
I often also hear accusing words that Swedes, Irish, Danes ecc drink so much and are alcoholics. Well, what is better then? Having a bruised brain or ruined liver?
In Sicily still in many parts it is rude for a woman to drink alcohol in any way (the young generation and some women starts to think different). I especially remember an evening we foreign girls were out doing the town and we ordered shots. Incomes three sicilian women and ask the bartender if they can have shots too. The bartender told them that we are shooting a pure vodka. The girls still wanted a shot, but they chose orange juice. We had a good laugh...the bartender too.

 

Svenska

Jag såg en italiensk dokumentär om droganvändning i Europa och var inte alls förvånad att se statistik att Italien är på topp position där människor använder mest droger i hela Europa, både lättare droger som tunga. På Sicilien är användningen av Cannabis och Marijuana mycket hög och det är mycket vanligt att träffa människor som röker eller har rökt regelbundet Una Canna. I t ex Catania centrum på kvällen kan du känna den söta doften i luften, och se rökande männsikor med en polis som står bredvid och blundar.
Jag hör ofta också anklagande ord som att svenskar, irländare, danskar ecc dricker så mycket och är alkoholister. , vad är bättre då? Att ha en bränd hjärna eller förstörd lever?
På Sicilien är det fortfarande i många delar oförskämt för en kvinna att dricka alkohol på något sätt (den unga generationen och vissa kvinnor börjar tänka annorlunda). Jag minns särskilt en kväll vi utländska kvinnorna var på stan och vi beställde shots. In kommer tre sicilianska kvinnor och frågar bartendern om de kan ha shottar också. Bartendern sa till dem att vi shottar en ren vodka. Flickorna ville fortfarande shots, men de valde apelsinjuice. Vi hade ett gott skratt ... bartendern också.