Tag Archives: Events

Sunday was last night for 66th edition of Taormina Film Festival. Limited audience of 900 people instead of 5000 due to Covid 19 restrictions. Last night was about awards and some winners had to receive them live streamed due to travel bans. Stunning scenery as usual. It was a rainy weekend, but fortunately Sunday afternoon and evening it stopped raining and the event could be held outdoors. Sad about Taormina events is that there are no services. Seats were not dried and nothing to sit on, you have to bring everything yourself and beautiful gowns gets dirty due to mud and dirty rain water. You are not allowed to bring water with you inside and you can not buy any either. So three four hours with nothing to drink in the middle of the summer.

Svenska

Söndagen var sista kvällen för den 66:e upplagan av Taormina Film Festival. Begränsad publik på 900 personer istället för 5000 på grund av Covid 19-begränsningar. I går kväll handlade det om priser och vissa vinnare var tvungna att ta emot dem live streamade på grund av reseförbud. Fantastisk scen som vanligt. Det var en regnig helg, men lyckligtvis söndag eftermiddag och kväll slutade det regna och evenemanget kunde hållas utomhus. Tråkigt med Taormina-evenemangen är att det inte finns någon som helst service. Sitsarna hade inte torkats och ingenting att sitta på, du måste ta med allt själv och vackra klänningar blir smutsiga på grund av lera och smutsigt regnvatten. Du får inte ta med dig vatten och du kan inte heller köpa något. Så tre fyra timmar med inget att dricka mitt på sommaren.

Cavalleria Rusticana is an opera in one act by Pietro Mascagni. It premiered on 17 May 1890 in Rome but became world famous thank to the Godfather trilogy. I went to see it at Greek Theatre in Taormina. It has the perfect length of one hour and ten minutes.

The story takes place in a 19th-century Sicilian village and is in Sicilian language. It is a typical love story drama with betrayal, love and drama. You can read the whole story HERE.

Svenska

Cavalleria Rusticana är en opera av Pietro Mascagni. Den hade premiär den 17 maj 1890 i Rom men blev världsberömd tack vare Gudfadern-trilogin. Jag såg den på Grekiska Teatern i Taormina. Den har den perfekta längden på en timme och tio minuter

Berättelsen äger rum i en siciliansk by från 1800-talet och är på sicilianska. Det är ett typiskt kärleksdrama med förräderi, kärlek och drama. Du kan läsa hela berättelsen på engelska HÄR.

2 Comments

Catania is also called "Milano of the south". It is a great city for dancing and night life, the city never sleeps. Also Pozzallo and Ragusa area are good areas for nice night life, and Marzamemi starts to be a summer up-comer. In Catania the tricky thing is to know where to go as the city changes very much. One season a club is hot, next it is not. Events are called Serate and has often one or couple of organizers who has a large network, invites people and to get in you just use the name of the organizer. The organizer then earns commission of every entrance. Popular evening to go out as +30 is often fridays and sundays, saturdays are generally a night the younger generation goes out. The night life changes also during the seasons. Summer time the winter clubs in the city are closed and then opens the sea side clubs. These pictures are from Manteca last friday where before 1 am they play 80's and 90's music and after they change to commercial....this season until end of october and then the concept changes.

Nightclubs are often very beautifully designed and it is usual that in Sicily women do not pay for entrance before midnight. Clubs closes 4-6 am. Most people in Catania go out after 1am.

Svenska

Catania kallas också "söderns Milano". Det är en bra stad för dans och nattliv, staden sover aldrig. Även Pozzallo och Ragusa området är bra områden för nattliv och Marzamemi börjar bli en sommar up-comer. I Catania är det knepiga att veta var man ska gå eftersom staden förändras mycket. En säsong är en klubb populär, nästa är den inte. Evenemang kallas Serate och har ofta en eller ett par arrangörer med ett stort nätverk, bjuder in människor och du kommer in genom att använda arrangörens namn. Arrangören tjänar sedan provision på varje entre. Populära kvällar att gå ut som +30 är oftast fredagar och söndagar, lördagar är i allmänhet en kväll för den yngre generationen. Nattlivet förändras också under årstiderna. Sommartid är vinterklubbarna i staden är stängda och sedan öppnar strandklubbarna. Dessa bilder är från Manteca förra fredagen där före 01:00 spelas 80- och 90-talsmusik och efter byter de till kommersiell .... här är säsongen fram till slutet av oktober och sedan ändras konceptet.

Nattklubbarna är ofta mycket påkostade och det är vanligt att på Sicilien betalar inte kvinnor inträde före midnatt. Klubbarna stänger cirka klockan 4-6 på morgonen. Cataneserna går ut ofta efter 01:00.

cta1cta2cta3cta4

Last weekend a Dog Day was organized in Catania. Here your dog could meet other dogs, participate in competitions, you could adopt dogs and also buy different products for dogs. Jack Londons best friend Billy participated in two categories: all dogs and breed. Of course Billy won both of them. He is the black and white Border Collie in the last photos.

The association who organized the event was very good and so typical sicilian. They are very aware of the animal protection issues here and also that people starts to wake up. Here in Sicily they speak clearly, in a way you can not speak in Scandinavia, but I like the sicilian way much better. They said out loud that we people do harm againt animals and we are to blame if e.g. our dog is aggressive. Animals are a joy to people and has to be treated well. People who treat animals badly does not deserve to live on earth. It is time to wake up people! Now! And remember that dog fights are organized by the mafia and if you bring your dog there and bet your money there, you are worse than mafia! Mamma mia, speaking like this in Scandiavia. LOL! It was a great event and more events are planned. Next time also Jack London will participate.

P1130382P1130384P1130385P1130390P1130391

Svenska

Förra helgen anordnades en dag för hundar i Catania. Här kunde din hund kan träffa andra hundar, delta i tävlingar, adoptera hundar och också köpa olika produkter för hundar. Jack Londons bästa vän Billy deltog i två tävlingskategorier: alla hundar och hundras. Naturligtvis vann Billy dem båda. Han är den svartvita Border Collien i de sista bilderna.
Föreningen som organiserade evenemanget var mycket bra och så typiskt sicilianska. De är mycket medvetna problemen med djurskydd här och även att folk börjar vakna. Här på Sicilien de talar tydligt, på ett sätt du inte kan tala i Skandinavien, men jag gillar det sicilianska sättet mycket bättre. De sa högt att vi människor skadar djur och vi är att skyldiga om t.ex. vår hund är aggressiv. Djur är en glädje för människor och måste behandlas väl. Människor som behandlar djuren illa förtjänar inte att leva på jorden. Det är dags att vakna upp människor! Nu! Och kom ihåg att hundkamper organiseras av maffian och om du tar med din hund dit och satsa dina pengar där, är du värre än maffian! Mamma mia, tänk de skulle tala såhär i Skandiavien. LOL ! Det var ett mycket bra evenemang och fler är planerade. Nästa gång kommer också Jack London att delta.