Tag Archives: Facade

Leave a reply

So we hit soon 2,5 years of the facade renovation and it is really nerv wracking for all of us in the building. I had enough of the nagging around and went to see the workers. Asked where the manager is and of course he is not available so I spoke to the workers in front of me. Clearly explained that a facade renovation in Sweden takes 10-14 days for a building like this and cost much less than people here has paid. If their manager wants to get an update to the real world, tell him to contact me and I can put him in contact with some companies in north Europe to see how renovations are done. Then after this information I was talking to the manager anyway! And I said Good, then the message got to the right person. This renovation is ridiculous!

The renovation has cost each apartment in general 15,000 euros (15,000 x 3 apartments x 4 floors x 2 buildings = 360,000 euro !! ). Everyone has paid, but the company started to create some trouble by asking more money and at the end the people here had to pay 3,000 euro more to finish the work which no one knows when it will finish. Look at the photo and you see that everything is made by hand and they have to pull up even the sand for the cement to blend it. Then they have these indoor rollers to paint the facade. Then the company has lured the people that the floor they have on the balconies is not legal (???) and they have to buy new flooring from them and of course people believed it and everyone had bought new flooring. Even the woman next door who just spent 3,500 euro for a new flooring the year before the renovation started.

Many construction companies blames the government for the trouble they have in their sector and also blame the new law "Zero Cemento" which means they have to put focus on environmental friendly solutions. Guess how many sicilian construction companies has updated themselves? Perhaps 1 or 2. This is the main issue in Sicily in general, no interest to make changes and just do things as they have always done. Banca Italia has clear statistic that updated companies in Sicily has no crisis at all, in fact are increasing their turnover, but those who refuse to develop are also those who fail!
20141014_073019

Så vi passerar snart 2,5 år av fasadrenovering och det är verkligen nervigt för oss alla i byggnaden. Jag fick nog av tjatet runtomkring och gick för att se arbetarna. Frågade efter chefen och naturligtvis är han inte tillgänglig så jag talade till arbetarna framför mig. Förklarade tydligt att en fasadrenovering i Sverige tar 10-14 dagar för en byggnad som denna och kostar mycket mindre än vad människorna här har betalat. Om deras chef vill få en uppdatering till den verkliga världen, tala om för honom att kontakta mig och jag kan sätta honom i kontakt med några företag i norra Europa så han kan se hur renoveringar görs. Efter denna information talade jag tydligen med chefen i alla fall! Sade Bra, då har meddelandet kommit till rätt person. Denna renovering är löjlig!

Renoveringen har kostat varje lägenhet i genomsnitt € 15.000 (15.000 x 3 lägenheter x 4 våningar x 2 byggnader = 360.000 € !!). Alla har betalat, men företaget började skapa vissa problem genom att begära mer pengar och sedan var de boende tvungen att betala 3000 € mer för att avsluta det arbete som ingen vet när den kommer att avslutas. Titta på bilden och du ser att allt görs för hand och de måste dra upp även sanden för cement för att blanda det. Sen har har de dessa inomhusrollers för att måla fasaden. Därefter har företaget lurat i folket att golvet de har på balkongen är inte laglig (???), och de måste köpa nya golv från dem och naturligtvis trodde de boende på detta och alla har köpt nytt golv. Även kvinnan bredvid som precis spenderat € 3500 för ett nytt golv året innan renoveringen påbörjades.

Många byggföretag anklagar regeringen för besvären de har i sin sektor och skyller på den nya lagen "Zero Cemento" vilket innebär att de måste sätta fokus på miljövänliga lösningar. Gissa hur många sicilianska byggföretag har uppdaterat sig? Kanske 1 eller 2. Detta är grundproblemet på Sicilien i allmänhet, inget visar intresse att göra förändringar och bara gör saker som de alltid har gjort. Banca Italia har tydlig statistik att företag som uppdaterar sig på Sicilien har ingen kris alls, faktiskt ökar sin omsättning, men de som vägrar att utveckla sig är också de som misslyckas!

Leave a reply

Today I woke up angry....and now I am calmer and can write something here:
- First anger is that renovation of the facade starts to hit 2 years now (!!). I north Europe it is a max 2 month job.
- Second is that neighbors hired company is renovating their apartment from 6 am everyday and they have done so for over two years now...the apartment is 60m2...
- Housewives screamed again this morning from 7am, and the biggest issue this time was that because of slow renovation they still can not put their kitchens outside and the rain has hit the outdoor walls. ???
We have to move!

Need to read this several times today....

10310107_10152476433160559_4115127817259866662_n

Svenska

Idag vaknade jag arg...och nu är jag lugnare och kan skriva något här:
- Första ilskan är att renoveringen av fasaden börjar närma sig 2 år nu (!!!). I norra Europa är det ett max 2 månaders jobb.
- För det andra är att av grannar anlitade företaget renoverar sin lägenhet från 06:00 varje dag och de har gjort det i över två år nu...lägenheten är 60m2...
- Hemmafruarna skrek igen denna morgon från 07:00, och det största problemet den här gången var att på grund av den långsamma renoveringen kan de fortfarande inte kan sätta sina kök utomhus och regnet har kommit på utomhus väggarna. (???)
Vi måste flytta!

Behov av att läsa ovan meddelade flera gånger i dag...